Illar LemettiFoto: Erki Pärnaku
Hindrek Pärg, Marvel Riik 25. november 2019 15:09
„Illar Lemetti ei pöördunud esimese sammuna ajakirjanduse poole. Ta tuli oma kahtlustega prokuratuuri septembris,“ teatas prokuratuur esmaspäeval pärast seda, kui valitsus otsustas maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ametikohalt tagandada seoses kehva koostööga. „Tunnustame tema julgust õiguskaitseasutuste poole pöörduda, sest vaid nii on võimalik kontrollida korruptsioonikahtlusi ja vajadusel sekkuda.“

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid nimetas prokuratuuri sõnavõttu ebavajalikuks ja ebaproportsionaalseks reaktsiooniks. „Olukorras, kus meedias käib poliitiline suhtekorralduslik lahingutegevus oleks prokuratuur võinud soliidselt oma tööd teha,“ kirjtuas Karilaid Facebookis. „Nüüd ühe juhtumi puhul eraldi sekkudes saab Mart Helme kriitika prokuratuuri aadressil uue ja kaalukama konteksti. Iga kodanik võib prokuratuuri avalduse teha, ühe tippametniku julgustamine oli hetkel ebavajalik ja ebaproportsionaalne reaktsioon.“

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti saatis reedel peaminister Jüri Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus. Ühtlasi tõi ta kirjas samuti välja, et pöördus enne meediasse pöördumist prokuratuuri poole.

„Mulle on ette heidetud ka seda, et miks ma võimalike kahtlustega (huvide konflikti jm osas) prokuratuuri poole ei pöördunud. Etteheidete tegijad võivad olla kindlad, et prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on sinna ka esitatud. Teatasin käesoleva aasta septembri alguses prokuratuurile võimalikust korruptsioonijuhtumist ning novembris käisin Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas,“ kirjutas Lemetti reedel peaminsitrile.

Lemetti sattus ministri ja teiste EKRE poliitikute pahameeletormi alla, sest avaldas Järviku halba valgusesse jätva meilivahetuse, millest selgus, et maaeluminister on valetanud nii M.W. Vooli listeeriapuhangu ja oma nõuniku Urmas Arumäe huvide konflikti osas. 

Peaministrile adresseeritud kirjas sõnab kantsler, et maaeluminister Mart Järvik on esitanud talle kahel korral arvamuse avaldamiseks materjalid Lemetti vabastamiseks teenistusest koostöö mittelaabumise tõttu.

„Esimesel korral (11.11.2019) mingeid sisulisi põhjendusi esitatud ei olnud. Oma arvamuses kirjutasin järgmist: „Ministeeriumi kantsleri vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu on põhjendatud, kui kantsler ei saa hakkama oma ametiülesannete täitmisega. Ministri ebakohase käitumise varjamine ei kuulu ministeeriumi kantsleri ametiülesannete hulka. Nagu ütles õiguskantsler, ministril ei ole õigust nõuda ametnikelt seaduse rikkumist ja valetamist. Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest, mis on küll õiged, kuid võivad jätta avalikkusele ministrist halva mulje. Haldusakti andmise formaalne põhjus peab kokku langema selle andmise tegeliku põhjusega. Praegusel juhul need kokku ei lange ja seetõttu oleks tegemist ebaseadusliku teenistusest vabastamisega.“ 

Teist korda esitas maaeluminister samad materjalid Lemettile ja riigikantseleile 20. novembril ja sellele oli lisatud seletuskiri. „Seletuskirjast selgub, et mulle heidetakse ette erinevat arusaama „ministeeriumi aparaadi ja allasutuste rolli kohta riigivalitsemisel“. Räägitakse bürokraatlikust ja sektorile vastanduvast jäigast tööstiilist, aga ühtegi konkreetset näidet toodud ei ole.“

Lemetti sõnul pole minister Järvik talle oma ametisoleku aja jooksul teinud ühtegi suulist või kirjalikku märkust, mida ma oleks saanud käsitleda etteheitena. „Vastupidi, ministri suurt rahulolu minu tööga näitab mulle oktoobri lõpus makstud tulemustasu. Selle suurus ületab oluliselt kuupalka ja ükski eelmine minister pole mulle nii suurt tulemustasu maksnud.“

„Ükski ministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest ei ole tõsiseltvõetav. Sellest tulenevalt kavatsen vabastamise otsuse, kui see peaks tehtama, kohtus vaidlustada,“ leidis kantsler. 

Lemetti esitab küsimuse, kas oleks võinud oma 9. novembri kirjutise ja kaasnevad materjalid avaldamata jätta?

„Muidugi oleksin, kui minister ei oleks jätkanud tõele mittevastavate väidete avalikku levitamist. Samal hommikul tegin ministrile e-kirja teel ettepaneku asjaolud selgeks rääkida. Kahjuks minister seda ettepanekut vastu ei võtnud. Minister küll korra helistas, aga ei soovinud arutada sisulisi küsimusi.“

„Austatud peaminister, miks ma seda kõike kirjutan? Riigisekretäri komisjoni materjalidest on näha, millega on maaeluminister ja tema nõunik(ud) ministeeriumis poole aasta jooksul tegelenud ja teate ilmselt sedagi, et mõned väga olulised asjaolud pole veel avalikkuse ette jõudnud. Kõik toimunu lihtsalt ei saanud ja ei saa jääda Maaeluministeeriumi seinte vahele.

Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis küsiti minult, kas olen käitunud nö hea tava kohaselt? Jah olen, sest tõe rääkimine ja tõe avaldamine on alati olnud hea tava.

Palun seda kirja mitte käsitleda minu arvamusena ja vastusena maaeluministri poolt esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse „Maaeluministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine“ eelnõu kohta. Oma arvamuse ja vastuväited korralduse eelnõu kohta esitan maaeluministrile eraldi kirjaga.“