Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Hindrek Pärg 22. november 2019 18:19
Reedel kohtusid apteegireformi arutamiseks sotsiaalministeerium, Proviisorite Koda, Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ). Osapoolte saadetud pressiteadetest selgub, et mingit edasi- ega tagasiliikumist ei toimunud. 

Eesti Apteektrite Liit leiab, et reform ei vaja viimase hetke muudatusi ning lõplik otsustusõiguse apteegis peab andma proviisorile ehk apteekide pidamine peab jääma üksnes proviisorite pärusmaaks. "Täpselt neid eesmärke lõpule jõudev reform ka kannab," sõnas liidu juhatuse esinaine Ülle Rebane. 

Koalitsiooni moodustatud töörühm arutas eelmisel kuul mitmeid muudatusi, mille tulemusel jääks reform senisel kujul ära. Tänasel kohtumisel kuulati EAÜ nägemust reformi tõhusamaks elluviimiseks, ent Rebase hinnangul on esitatud ettepanekute suund jõuliselt vähendada proviisorapteekide osakaalu Eestis. "Väga raske on näha, kuidas toodud ettepanekud aitaksid paremini saavutada apteegireformiga seatud eesmärki tervishoiu- ja patsiendikesksemast apteegiteenusest. Pigem näitavad ettepanekud soovi luua proviisorapteekide tegutsemiseks võimalikult ebasoodus keskkond, et lõpuks need üle võtta. Täiendav ketistumine tähendaks aga apteegiteenuse kättesaadavuse halvenemist eelkõige maapiirkondades,“ märkis ta.

Eesti Apteekrite Liit tõstatas kohtumisel küsimuse, millal alustavad ketiapteegid endale kuuluvate apteekide reformite nõuetele vastavaks viimist. „Küsimus puudutas nii ajakava kui ka plaane apteekide võõrandamiseks, kuid siinkohal ketid selget vastust ei andnud. Proviisorid on apteegikettidega valmis läbirääkimisteks, kuid apteekide praegused omanikud loodavad ilmselt reformi tühistamist,“ lisas Ülle Rebane. „See võib viia ka olukorrani, kus hakatakse plaanima praeguste ketiapteekide kõrvale proviisorapteeke ja senistel omanikel puudub lõpuks võimalus oma apteegi müümiseks.“  

Eesti Apteekide Ühendus: meie hinnangul viib praegune seis apteekide mass-sulgemiseni

Eesti Apteekide Ühendus seisab aga reformi vastu. Olgu aga märgitud, et ühendusega on seotud ka Margus Linnamäe, kes tegeleb ravimite hulgimüügiga ning talle kuulub ka näiteks Apotheka kett. Ta on Isamaa liige ja partei suurtoetaja ning tema ärihuvides oleks apteegireformi ärajäämine. Nüüd, kui Isamaa mängib valitsuses olulist rolli, on pikalt töös olnud seadusemuudatus ka takerduma hakanud

Ka pärast reedest kohtumist hoiatab EAÜ, et praegune seis viiks apteekide mass-sulgemiseni, mille tulemusena ravimite kättesaadavus halveneks. (Varasemalt on seda väidet kritiseerinud sotsiaalministeerium, nimetades seda alusetuks hirmu külvamiseks.)

EAÜ hinnangul võtab olukorra kõige ilmekamalt kokku Ravimiameti statistika, mille kohaselt ei vasta reformi nõutele 65% Eesti apteekidest. "Sellise "reformi“ elluviimist ei saa mitte kuidagi toetada ei tervisekaitse ega majanduslikel põhjustel. EAÜ on seisukohal, et apteegisektori kriis tuleb ära hoida – 322 apteegi sundsulgemist ei tohi juhtuda. See oleks rahvatervise katastroof,“ selgitas EAÜ juht, proviisor Timo Danilov.