Foto: Rauno Vahtre
Johanna-Kadri Kuusk, Viljar Voog | Video: Rauno Vahtre 21. november 2019 14:21
Maaeluminister Mart Järvik on valetanud listeeriaskandaali puutuvates küsimustes ning tema nõunikust advokaat Urmas Arumäe on korraga istunud mitmel toolil, näitab riigisekretär Taimar Peterkopi komisjoni läbi viidud uurimine. Komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.

Aruannet saab lugeda SIIT.

Neljast küsimusest, mida Peterkop peaminister Jüri Ratase korraldusel uuris, jäi vastuseta vaid üks: miks jättis minister ühel juhul PRIA-le riigi kohtus esindamise volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Ja sealgi leiti, et Järviku senised väited on dokumentidega tõsises vastuolus. Kõigis teistes küsimustes sai Järviku ja Arumäe käitumine hävitava hinnangu.

PRIA skandaal

Komisjonil paluti välja uurida, millised asjaolud on seotud PRIA volitustega esindada riiki kohtuasjades Maaeluministeeriumi ja Urmas Arumäe sõlmitud lepingu kehtivuse ajal. Komisjonile jäi uurimise käigus ebaselgeks, miks jättis minister ühel juhul volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Komisjon tuvastas, et osa ministri väiteid volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. Materjalide põhjal ei olnud uurijatel võimalik teha järeldust selle kohta, kas minister Mart Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Urmas Arumäe klientide huvidest lähtudes.

Komisjoni andmetel teavitas 14. mail 2019 vandeadvokaat Urmas Arumäe PRIAt, et loobub antud kriminaalasjas juriidiliste isikute esindamisest/kaitsmisest, et vältida huvide konflikti, kuid sellest hoolimata jätkas ta kohtualuste esindamist ning on end ka kaks kuud hiljem kirjavahetuses ise nimetanud nende kaitsjaks.

Maaeluminister Mart Järvik sai PRIA asjus antud kriminaalasjas nõu Arumäelt ajal, kui Arumäe tegutses ka kohtualuste huvides. Esitatud materjalidest nähtub, et minister Mart Järvik sai sellest asjaolust teada hiljemalt 22. mail 2019, kui ta luges maaeluministeeriumi dokumendiregistrist kirja, kus Arumäe advokaadibüroo oli kirjas vastaspoole esindajana.

Isegi kui Järvik toona kasvõi kogemata dokumendiregistris kirja avas ja seda tegelikult läbi ei lugenud, saatis PRIA direktor Jaan Kallas 10. septembril ministeeriumi kantsler Illar Lemettile kirja, kus Arumäe huvide konflikti välja tõi.

Seda kirja nägi kindlasti ka Järvik, sest sõnas 14. novembril riigikogu ees: „Üks kiri tuli PRIA-lt, kus PRIA direktor näeb huvide konflikti. Aga vaadates sisuliselt asjale peale, ma ei näinud seda konflikti. Aitäh!“

Listeeriaskandaal

Komisjon jõudis arusaamisele, et maaeluministri, tema nõuniku ja advokaat Urmas Arumäe tegevus on vastuolus positsiooniga, et ministril polnud kas üldse või piisavalt infot listeeriabakteri probleemi kohta ASis M.V.Wool.

12. juunil 2019 toimus PRIA kliendinõukoja kohtumine, kus osales külalisena minister Mart Järvik. Esimese ettekande tegi M.V.Wooli esindaja Mati Vetevool (kl 10.45–11.30), kes peatus „põhjalikumalt päevakajalisel listeeriabakteri teemal. Aruteluteemaks oli Äripäeva artikkel – ettepanek listeeriabakteri täieliku kontrolli teostamisest Eestis“.

18. juunil 2019 teatas Meelis Vetevool M.V.Woolist VTA-le (peaspetsialist Kersti Ehandile), et 19. juuni koosolekul osaleb Maaeluministeeriumi esindaja, seega pidi minister Mart Järvik selleks ajaks olema ülesande Urmas Arumäele andnud (kes vastavalt kliendilepingule täitis ministri antud ülesandeid).

19. juunil 2019 toimus VTA, ekspertide, Maaeluministeeriumi ja M.V.Wooli kohtumine. Protokollidest nähtub, et kohtumisel osales minister Mart Järviku käsundit täitev advokaat Urmas Arumäe. (M.V.Wooli protokolli kohaselt osales kohtumisel Urmas Arumäe, VTA protokolli kohaselt Maaeluministeeriumi esindaja).

Ka Arumäe ministeeriumile esitatud arved ei jäta kaheti mõistmiseks suurt võimalust:

„14.06.2019 ministri ülesandel M.V.Wooli juhtumi uurimine (taustaks enne kohtumist)
19.06.2019 M.V.Wooli asjas ministrile ülevaate koostamine (Raport IX) 3h 00m“.

Samuti nähtub info liikumisest, et minister Mart Järvik, ministri nõunik Maido Pajo ja käsundit täitev advokaat Urmas Arumäe on alates 14. juunist 2019 järjepidevalt listeeriateemaga tegelenud. Minister Järvik ja nõunik Pajo tegevus on seejuures olnud selgelt aktiivne ja detailidesse laskuv VTA suhtes ning on vastuolus meedia vahendusel väljendatud seisukohtadega, et ministril ei ole kas üldse või piisavalt olnud infot listeeria kohta.