Eesti uudised

Viimsi vald otsustas jätkata koostööd Haabneeme kooli direktori Sirje Toomlaga (40)

Toimetas Aare Kartau, Marvel Riik, Johanna-Kadri Kuusk, 21. november 2019 07:11
Sirje ToomlaFoto: Teet Malsroos
Viimsi vallavalitsuse ja Haabneeme kooli ühisel initsiatiivil toimus eile õhtul Haabneeme koolis koosolek, kus osapooled jõudsid ühistele seisukohtadele ja selgus, et vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Koosolekul osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel.

Samal teemal

Vallavanem Laine Randjärv möönis, et otsus Haabneeme kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et koolipoolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida.

Osapooled saavad täna ühiselt kinnitada, et koolis toimunud erakorralise töölepingu ülesütlemisega seotud vägivallajuhtumid on kooli sõnul tugispetsialistide poolt läbi töötatud, neile on antud professionaalne hukkamõistev hinnang ning kool võtab endale kohustuse taolistest juhtumitest edaspidi valda viivitamatult teavitada.

Viimsi valla poolne jõuline reageering laste vastu suunatud vägivallaga seotud juhtumitele tulenes murest kooli keskkonnas lastele tagatud turvalisuse pärast ning kolmapäevane kohtumine veenis vallavalitsust, et edaspidiste võimalike sarnaste probleemide korral reageeritakse adekvaatselt.

Kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens pidas oluliseks usalduse taastamist kooli ja vallavalitsuse vahel ning ütles: „Oleme veendunud, et suudame koostöös kooli juhtkonnaga edaspidi kindlustada senisest tõhusama kommunikatsiooni toimimise vallavalitsusega ning ootame, et vallavalitsus teeb ka omalt poolt kõik usalduslike suhete taastamiseks.“

„Esmatähtis on Haabneeme koolis töörahu taastamine ja edaspidine konstruktiivne koostöö,“ lisas omalt poolt vallavanem Laine Randjärv.

Haabneeme õpilaste lapsevanemad on juhtunust nördinud

Haabneeme juhtum on kogukonnas kõvasti kõlapinda leidnud. Olukorra eskaleerumises nähakse süüd vallavanem Laine Randjärvel. Viimsi volikogu liige Ivo Rull on hariduskriisi ja valla maine kahjustamise tekitamise tõttu algatanud petitsiooni, millega soovitakse vallavanema lahkumist oma ametipostit. Petitsiooniga saab tutvuda SIIN.

Ametlikult pöördus Viimsi vallavolikogu poole ka üks Haabneeme kooli õpilase lapsevanem, kes tõi samuti esile petitsiooni ja sellele avaldatud toetuse.

„Lapsevanemana, kelle laps käib selle kooli 6. klassis, olen äärmiselt häiritud ja nördinud sellisest otsusest ja käitumisest. Sirje Toomla on väga austatud ja armastatud koolijuht, kelle käe all on kasvanud suurepärane ja ühtehoidev kogukonnakool. Ma hindan väga kõrgelt tema tööd ja panust väga hea koolikeskkonna loomisel , samamoodi pean ma väga lugu kooli õpetajatest. Selline on kogu meie pere suhtumine. Haabneeme kool on väga avatud ja koostöö lastevanematega on alati olnud väga hea,“ kirjutab lapsevanem vallavolikogule.

Lapsevanem toob oma pöördumises välja, et Haabneeme koolis käib 668 last ja koolijuhi toetuseks loodud petitsioonil on tema andmetel neljapäevaks juba 675 allkirja. „Koolijuhi jätkamist soovib kogu koolipere – õpetajad, õpilased, lapsevanemad. Ka kooli õpilasesindus on alustanud allkirjade kogumist,“ märkis ta.

Pöörduja toob välja, et tegelikult on probleem terves Viimsi vallas, mitte vaid Haabneeme koolis. „Laiemas plaanis pean Viimsi valla haridusvaldkonnas viimasel ajal toimunut väga häirivaks: probleemid Viimsi suure kooli ja huvikoolidega. Üldteada on, et Haabneeme kool on ülerahvastatud ja kool on selle murega üksi jäetud. Seda enam on täiesti mõistetamatu eile Haabneeme kooli direktori osas vastu võetud otsus. Ma leian, et Viimsi vallavanem ja haridusvaldkonda juhtivad inimesed käituvad kogukonda mittearvestavalt eirates heade inimeste suurepärast tööd ja panust,“ kirjeldas lapsevanem olukorda ja lisas, et vallavolikogu praegune tegevus on kogukonda lõhkuv, ebaõiglane ja inimestega mittearvestav.

Samal teemal

25.11.2019
Viimsi reformierakondlased toetasid Laine Randjärve jätkamist vallavanemana
22.11.2019
Haabneeme kooliskandaali ohver? Viimsi haridusega tegelev abivallavanem astub tagasi
20.11.2019
Pingutasid üle? Viimsi vallajuhid võisid koolijuhi tagandamisega luua pretsedendi
20.11.2019
Vallajuhid võivad teha, mida soovivad: ministeeriumil puuduvad hoovad, kui omavalitsus vallandab koolijuhi