Foto: Marianne Loorents
Siim Randla 20. november 2019 05:10
Jõustunud on Tartu ringkonnakohtu otsus, millega ei muudetud Enefit Kaevandused ASi ja selle kahe töötaja õigeksmõistmist kahe kaevuri surmaga lõppenud tööõnnetuses. 

Prokurör esitas kõnealuses asjas Enefit Kaevandused ASile ja selle kahele töötajale süüdistuse – tegevusetuse tõttu ja ettevaatamatusest kahe töötaja surma põhjustamises nende töökohal. Prokurör taotles aktsiaseltsile 8 000 002 euro suurust rahalist karistust ning kahele vastutavale töötajale kaheaastast tingimisi vangistust – kolmeaastase katseajaga.

Riigikohus ei võtnud prokuröri kassatsioonkaebust menetlusse. Seega on nüüd jõustunud  Tartu ringkonnakohtu otsus, mis jättis  muutmata Enefit Kaevandused AS-i ja tema kahe töötaja õigeksmõistmise kahe kaevuri surmaga lõppenud tööõnnetuses.

Veebruaris jõudis riigikohtu menetlusse Enefit Kaevandused AS esitatud kassatsioonkaebus. See puudutab kaevurite surmaga seoses hüvitisenõuet.