Maaeluminister Mart Järvik.Foto: Teet Malsroos
Toimetas Marvel Riik 19. november 2019 13:15
Kriitikalaviini alla sattunud maaeluminister Mart Järviku selgitustel on ta kõiki otsuseid ministrina teinud üksnes infol, mis on tema lauale ametliku informatsioonina jõudnud. „Formaalselt on õige, et olin kuulnud ja lugenud listeeriabakteri leiust M.V.Wooli kalatehases kui mitte varem, siis käesoleva aasta juunikuus. Kuid esiteks, tegemist oli mitteametliku ja mittetäieliku infoga,“ selgitas Järvik sotsiaaldemokraadist rahvasaadiku Ivari Padari arupärimisele. „Mingit keerutamist ja avalikkuse eksitamist toimunud ei ole.“

Juunikuus meedias avaldatud info M.V.Wooli kohta ei andnud Järviku sõnutsi põhjust veel muretsemiseks. „Avalikult oli teada üksnes see, et listeeriabakterit on leitud, kuid et see ei kujuta mingit ohtu tarbijatele ega inimeste tervisele,“ märkis minister.

„Alles juuni lõpus või juuli alguses saadud täiendava info kohaselt hakkas selguma, et probleemid seoses listeeriaga võivad olla hoopis tõsisemad ning selle tõttu asusin nõudma Veterinaar- ja Toiduametilt (VTA) kui toiduohutuse üle otsest järelevalvet teostavalt asutuselt ametlikku infot olukorra kohta.“

Minister toob täiendavalt välja, et terviseameti 30. oktoobri ametliku info kohaselt ei olnud Eestis käesoleval aastal leidnud aset ükski M.V.Woolis leitud listeeriabakteri põhjustatud haigusjuhtu. „Ühtlasi annan teada, et oleme minu kui ministri vastutusalas olevad toiduohutuse valdkonna juhtimisega ja VTA poolse järelevalvega seotud probleemid VTA peadirektoriga veelkord läbi arutanud, et edaspidi tagada senisest ladusam koostöö ja infovahetus,“ selgitab Järvik.

„Samuti rõhutan, et olen nõudnud VTA-lt senisest tõhusamat võitlust toidupettustega ning paremat koostööd ettevõtjatega, et leida tõusetunud toiduohutusega seotud probleemidele rahva tervise huvides senisest kiiremad ja efektiivsemad lahendused, tagades ühtlasi ka avalikkuse parem informeerimine.“