Poliitika

VIDEO | Minister Järviku umbusaldamine kukkus läbi (217)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 14. november 2019 13:06
Mart JärvikFoto: Ekraanitõmmis / riigikogu.ee
Riigikogus toimus neljapäeval skandaalse maaeluministri Mart Järviku osas umbusaldushääletus. Opositsiooni poolt andis avalduse üle  Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, poolt hääletas 43 saadikut, vastu oli 51 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.
 

Samal teemal

Maaeluminister Mart Järvik põhjendas lühidalt, et on sattunud skandaali seoses tüliga ministeeriumis. „See algas sellest, et tahtsin algatada ja andsin sellest teada, et algatan toiduohutuse auditi. Sealtmaalt meil kantsleriga enam koostöö ei laabunud. Ja sealtmaalt hakkas ka vastutöö minu vastu, mitte ainult tema poolt, vaid ka osa ametnike poolt, mis on võimendunud siis nüüd lõpuks läbi meedia selleni, et olen siin puldis ja mul on võib-olla au saada nende ministrite nimekirja, kellele on umbusaldust avaldatud,“ ütles Järvik.

Seejärel vastas minister riigikogu liikmete arvukatele küsimustele, milles sooviti saada täpsemat teavet tema tegevuse kohta maaeluministrina. Järvik tõrjus oma vastustes talle esitatud süüdistusi ja kinnitas, et ei astu ametist tagasi.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna sotsiaaldemokraat Ivari Padar ja reformierakondlane Kaja Kallas.

Kuvatõmmis Foto: Riigikogu otseülekanne

Õhtuleht avaldab umbusaldusavalduse täies mahus.

"Maaeluminister Mart Järvik on selle viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Ta on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust, ta on eelistanud erahuve riigi huvidele. Kõik need on piisavad põhjused tema umbusaldamiseks," kommenteeris Kaja Kallas umbusaldusavaldust  üle andes.

Valitsus soovib umbusaldusavalduse veel täna riigikogus hääletusele panna. Selle läbiminekuks on vaja vähemalt 51 riigikogu liikme toetust.

„Maaeluminister Mart Järvik on viimase kuue kuuga tõestanud, et ta pole vääriline valitsuse liikme ametit pidama. Minister Järvik on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, seades potentsiaalselt ohtu inimeste tervise. Järvik on avalikult valetanud ja vassinud, tunnistamata oma vigu. Samuti on ta eelistanud lapsepõlvesõprade huve riigi huvidele, jättes PRIA-le andmata volituse kahjude väljanõudmiseks kohtus. Neil põhjustel soovime maaeluminister Mart Järvikut umbusaldada.

Minister Järvik on avalikkusele mitmel korral valetanud, mis hetkel ja kuidas ta listeeriabakterist kalatööstuses teada sai.

Järvik ütles, et kuulis listeeribakteri levikust selle aasta 18. juulil turul maasikareidil viibides. Tegelikult saatis minister Mart Järvik sellesisulise kirja peaaegu poolteist nädalat varem ehk 9. juulil VTA-le. Kirjas oli 19 põhjalikku küsimust, mis kõik olid seotud listeeriabakteri levikuga. Mitmed küsimused puudutasid otseselt ettevõtet M.V.Wool. Kiri adressaadini ei jõudnud, kuna aadress oli vale ja saadeti uuesti 26. juulil 2019.

Minister valetas avalikkusele, kui ütles: „13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M. V. Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti poolt tehtuga. /…/ Mina kuulsin (Mati – toim.) Vetevoolu nime siis esimest korda.” See maaeluminister Järviku väide on vale. Protokollidest selgub, et minister Järvik osales kaks kuud varem ehk 12. juunil 2019 M.V.Wooli ruumides kohtumisel, kus peatuti põhjalikumalt listeeriabakteri teemal ja kus enne teda kõneles Mati Vetevool.

On selge, et maaeluminister Mart Järvik ei taju ministri sõnade kaalu ning valetab tahtlikult, mitte ei eksi juhuslikult kuupäevadega. Seda kinnitab tõsiasi, et ta ei soovinud jagada protokolle ja kirjavahetust, kust oleks selgunud täpsed kuupäevad. 25. oktoobril maaeluministeeriumisse saadetud vastavasisulisele teabenõudele otsustas minister Järvik sisuliselt mitte vastata ning põhjendas keeldumist sisutühja vastusega. Kõik selle nimel, et varjata oma kahtlusi äratavat tegevust maaeluministrina.

Lisaks rahva tervise ohtu seadmisele takistas minister õigusemõistmist takistades PRIA-l seista kohtus avaliku raha õige kasutamise eest, mille tulemusena said kaitstud ministri nõustaja erahuvid.

Maaeluminister Mart Järvik kuulas oma nõunikku Urmas Arumäed ning jättis allkirjastamata volitused, et PRIA saaks kriminaalmenetluses kannatanuna seista avaliku raha kasutamise eest. Selliselt tegutsedes on minister ja tema nõuandja käitunud riigi avalikku huvi kahjustavalt ja proovinud takistada õiguse mõistmist kohtus.

Maaeluminister Mart Järvik ei suutnud aru saada oma nõuniku kaheldava väärtusega nõust, kuigi nõuandja huvide konfliktile juhtisid alates maikuust tähelepanu nii riigikogu komisjon, maaeluministeeriumi ametkond kui ka PRIA.

Pärast huvide konflikti avalikuks tulemist ei tunnistanud maaeluminister toimunut, vaid hakkas valetama. Urmas Arumäe nõunikuks palkamise osas ta valetas, et viimast tegi kantsler. Kuigi tegelikult digiallkirjastas ministeeriumi poolt lepingu Mart Järvik.

Veelgi olulisem on see, et maaeluminister Järvik valetas oma põhjendustes, miks ta ei andnud volitusele allkirja. Maaeluminister Mart Järvik ütles: „Mina ei andnud sellepärast volitust, kuna taheti tagantjärgi vanadele asjadele, eelmise ministri aegsetele asjadele, volitust.“

See on järjekordne vale – ka volitus, millele Mart Järvik andis allkirja, oli eelmise ministri aegne. See tähendab, et motivatsioon, miks ta ei andnud teisele volitusele allkirja, on teine, ja välja toodud 13. novembri Postimehes – teda seovad nõunik Arumäe ja PRIA-le kahju tekitanud ettevõtjaga sõprussidemed. On selged viited, et maaeluminister Mart Järvik eelistas riigi huvide kaitsmisele lapsepõlvesõprade erahuve ja seeläbi võib riigile tekkida kahju 1,1 miljoni euro ulatuses.

Seoses eelnevaga oleme veendunud, et maaeluminister Mart Järvik ei saa jätkata maaeluministrina ja soovime avaldada ministrile umbusaldust. Ta on seadnud ohtu rahva tervise, sekkudes sõltumatu veterinaar- ja toiduameti töösse. Minister ei tunnista oma vigu ja valetab ning eelistab sõpruskonna huve riigi huvidele.“

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee