Eesti uudised

Maaeluminister Mart Järvik selgitab: PRIA ei vaja kohtuskäimiseks ministri volitust (12)

Ohtuleht.ee, 9. november 2019 11:14
Mart JärvikFoto: Teet Malsroos
Maaeluminister Mart Järvik saatis avalikkusele selgituse volituste ja allkirjade kohta, kus rõhutab, et PRIA ei vaja kohtuskäimiseks ministri volitust.Õhtuleht avaldab minister Järviku avalduse muutmata kujul:

"Süüdistustel nagu oleksin sattunud oma õigusnõunik Urmas Arumäe kaudu
huvidekonflikti ja takistanud PRIA-l lahendada kohtuasju, kus vaidluse teiseks osapooleks on sama advokaadibüroo, kus töötab Urmas Arumäe,
puudub igasugune alus. 

Samal teemal

PRIA kui maaeluministeeriumi allasutus küsis minult volitust kahe kriminaalasja 
puhul, et nad saaksid esindada riiki vaidluses firmade vastu, kellelt nõutakse tagasi toetusraha.

Esimese ühekordse volituse kohtuasja lahendamiseks kirjutasin alla
pärast seda, kui meie õigusosakonna jurist kinnitas, et tegemist on
volitusega, millel ei ole tagasiulatuvat mõju.

Teise volituse puhul kinnitati mulle, et see on jätkuva kohtuprotsessi tarbeks olev volitus, mil on ka tagasiulatuv mõju. Ühtlasi tõusetus küsimus, kas tõesti peab minister iga kohtuasja ajamiseks PRIA-le eraldi volituse andma.

Selguse saamiseks volituste vajalikkuses ning kohtute vastavate nõuete
seaduslikkuses ja põhjendatuses saatsime justiitsministeeriumile kirja
küsimusega, kas PRIA üldse vajab ministri volitust või omab ta
seadusjärgset esindusõigust avalik-õiguslike nõudeavalduste esitamiseks.

Oktoobri alguses tuli vastuseks justiitsminister Raivo Aegi allkirjastatud kiri, mis kinnitab, et PRIA võib riiki kohtus esindada ilma ministri volituseta. Teisisõnu, ka seda üht volitust poleks mul tegelikult vaja olnud alla kirjutada.

Justiitsministri vastusest järeldub otseselt, et kohtud on tegelenud
seadusevastase bürokraatiaga, nõudnud volitusi selliseks asjaajamiseks,
milleks seaduse kohaselt ministri volitust vaja ei ole. Sellega on tekitatud täiendavat ja põhjendamatut halduskoormust mitmete ametiasutustele.

Ajakirjanduses levitatud väide, nagu oleks volituse allkirjastamata jätmine tähendanud PRIA sisuliselt kaotust kohtuvaidluses, ei vasta tõele. Tulenevalt justiitsministri vastusest ei olnud kohtul üldse seaduslikku alust ega õigust volikirja nõuda. Kohtul ja PRIA-l ei olnud mingit takistust menetluse jätkamiseks ja asja lahendamiseks.

Juhul, kui justiitsminister oleks asunud seisukohale, et volitusi on siiski vaja, oleksin ma kahtlemata jätkanud kõigi volituste väljaandmist. Tänu pöördumisele justiitsministri poole oleme toonud vajaliku selguse kõigi kohtute ja riigiasutuste jaoks, mille tulemusena on lõpetatud seadusvastane bürokraatia ning vähenenud kohtuasjadega seotud halduskoormus. Kavatsen ka edaspidi kõiki minu lauale jõudvaid pabereid läbi vaadata samasuguse kriitilise pilguga.

Kinnitan, et minu majavälise õigusnõunikuna töötanud Urmas Arumäe ei
andnud mulle soovitusi volituse allkirjastamiseks või mitteallkirjastamiseks, vaid soovitas ära oodata justiitsministri vastus.

Olen nõus, et peale selle, et asjad peavad olema ausad, peavad nad ka
näima ausad. Alates eilsest ei ole Arumäe minu nõunik. Aga olen kindel,
et ta suudab veenda nii prokuratuuri kui ka avalikkust, et ta on oma
tööd teinud seaduslikult ja korrektselt.

Mart Järvik,
maaeluminister"

Kaks päeva tagasi lahvatas skandaal, kui maaeluministri nõuniku osas algatati kriminaalmenetlus. Reformierakond ja sotsid nõuavad ka Mart Järviku tagasiastumist.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee