TTÜ rektor Jaak Aaviksoo.Foto: Heiko Kruusi
Toimetas Hindrek Pärg 8. november 2019 17:46
Tallinna tehnikaülikool, moodsa nimega Taltech, teatas reede õhtul, et lõpetavad sisejuurdlused Nurkse instituudi toetusrahapettuste kohta. TTÜ sõnutsi on Postimehes tõstatatud süüdistused alusetud ning kool süüdistab vilepuhujat, et too ei andnud andnud üle kõiki tema valduses olnud materjale. Kõrgkooli enda uurimise tulemused ei tähenda, et nad oleksidki nüüd täiesti süüst vabad, sest prokuratuuri kriminaalmenetlus veel käib nagu ka haridus-ja teadusministeeriumi algatatud järelevalvemenetlus.

Tehnikaülikooli nõukogu kuulas reede, 8. novembri korralisel koosolekul ära nii ülikooli uurimiskomisjoni kui nõukogu auditikomitee (koosseisus Martti Talgre (esimees), Ülo Jaaksoo, Vaiko Tammeväli, Laur Hiob) raportid Postimehes esitatud väidete kohta, mille kohaselt on Nurkse instituudis väidetavalt toime pandud mitmeid rikkumisi, teatas TTÜ pressiteate vahendusel. 

Auditikomitee ei leidnud tõendeid, mis viitaksid ajalehes Postimees toodud süüdistustele, sh pettusele, võltsimisele, korruptsioonile, kelmusele või soodustuskelmusele.

Samas tuvastas komitee mitmeid ülikooli sisemiste reeglite rikkumisi, mida on TTÜ varem ka meediale öelnud. Kõik auditikomitee liikmed olid oma järeldustes üksmeelsed, eriarvamusi polnud.

Arutelu põhjal otsustas nõukogu lõpetada ülikoolis ajalehe Postimees väidetest käivitunud uurimise ja pidada Nurkse instituudi väidetavate rikkumiste asjaolud piisava usaldusväärsusega väljaselgitatuks. Samuti otsustati, et ülikool jätkab igakülgset ja avatud koostööd kõigi ülikooliväliste asjaomaste osapooltega.

„Ülikool on Nurkse kaasusest saanud olulise õppetunni, mis annab ülikoolile võimaluse oma tegevust tõhustada. Isiklikult olen sügavalt pettunud, et siirana tundunud vilepuhumisest alguse saanud uurimiste käigus loobus vilepuhuja täielikust koostööst ülikooli uurimiskomisjoni ja nõukogu auditikomiteega,“ sõnas Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. 

Vilepuhuja keeldus ülikooli uurimiskomisjonile ja nõukogu auditikomiteele oma esindaja, vandeadvokaat Paul Kerese vahendusel üle andmast kõiki tema käsutuses olevaid materjale. Uurimise käigus ilmnenud asjaolud viitavad, et Keegan McBride’i tegevust ei ole võimalik käsitada vaid heausksena ja töölepingu seadusest tuleneva lojaalsuskohustusega kooskõlas olevana.

Prokuratuur veel uurib

Meedias avaldatu põhjal alustas prokuratuur kriminaalmenetlust, nende uurimine veel käib. Reede õhtul ütles prokuratuuri pressiesindaja Õhtulehele, et töönädala lõppemise tõttu saab prokuratuur menetluse käigu kohta anda vastuseid esmaspäeval. 

Haridus-ja teadusministeerium (HTM) alustas seoses rahastusskandaaliga järelevalvemenetlust. Õhtuleht saatis asutuse päringu, kuidas uurimine edeneb.