Eesti uudised

KAHTLUS: kas Narva linna leht ajab ikka ausat asja? (25)

Juhan Mellik, 8. november 2019, 16:02
Katri Raik võttis Narva Linnalehe tegemised oma terava pilgu alla. Foto: Robin Roots
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon võttis oma luubi alla Narva linna lehe rahade kasutamise: kas teenib see üksnes avalike huvisid või on mängus ka varjatud motiivid? Toimetus suhtub uurimisse jahedalt ja kahtleb omakorda selle erapooletuses.

Teoorias on linnalehe idee õilis: see informeerib elanikke linnaisade tegevusest ning annab neile võimaluse oma arvamuse avaldamiseks. Kahtlusi tekitab aga see, et komisjonil ei õnnestunud leida ligipääsu lehe hinnakirjale.

„Komisjon soovib sihtasutuselt raamatupidamisdokumente käesoleval aastal hinnakirja alusel toimunud arveldamisest artiklite, tekstide, fotode, muude kujundusmaterjalide ja reklaamide linnalehes avaldamise kohta,“ seisab komisjoni esimehe Katri Raiki pöördumises Narva linnavalitsuse poole.

Vastus ajalehe juhatuse liikmelt Viktoria Sivkovalt nõudis täpsemalt aru: kas ka teised Eesti omavalitsused on saanud sarnaseid arupärimisi? Ning kas on pöördumine ehk ajendatut Raiki isiklikust negatiivsest suhtumisest lehte ning hoopiski poolehoiust konkureerivale väljaandele „Gorod“, mis avaldab ka komisjoni esimehe enda arvamusi?

Samuti toob Sivkova välja võimaliku huvide konflikti: lisaks korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe kohale on Raik ka Narva Linnavolikogu opositsioonilise fraktsiooni „Meie Narva“ juht.

Raik tõdeb oma vastuses, et teistele omavalitsustele sarnaseid pärimisi saadetud ei ole, sest neid on käsitletud juba varemgi teiste komisjonide ja uurimisorganite töö raames. Samuti jäävat segaseks ka küsimus huvide konflikti kohta: mõlemad, nii korruptsioonivastase erikomisjoni esimees kui Narva Linnavolikogu liige, peavad oma töös lähtuma läbipaistva riigivalitsemise toetamisest.

„Antud juhul peame vajalikuks veenduda, et omavalitsuse raha kasutamine ka Narva Linna lehe väljaandmisel teenib üksnes avalikke huvisid,“ vastas Raik toimetusele.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee