Kommentaar

Õnne Pillak | Tallinnas tuleb kaotada lasteaia kohatasu (14)

Õnne Pillak, Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Reformierakond, 8. november 2019, 15:50
Olen nelja-aastaste kaksikute ema ja arvan, et lasteaia kohatasu tuleb Tallinnas ära kaotada. See on põhimõtteline valik, mis Tallinna volikogul tuleb teha.

Näen iga päev, kui palju lapsed arenevad ja õpivad teistega arvestama ning lahendama konflikte. Nad kogevad eduelamust ja tunnustust, saavad oma esimesed sõbrad. Olen jäägitult nõus nende haridusspetsialistidega, kes ütlevad, et lapse haridustee algab lasteaiast, kuna just seal pannakse alus kogu isiksuse arengule ja hilisemale edukusele. Sellepärast on mitte ainult õige, vaid ka loogiline, et sarnaselt põhi- kesk- ja ka vabatahtlikule kõrgharidusele on alusharidus kohatasuta.

Numbrite keeles rääkides. Tallinnas käib lasteaedades 22 115 last. See on ca 96% meie linna kõigist lasteaiaealistest lastest. Iga kuu maksab pere lasteaia eest 65,88 eurot, kahe lapsega 131,76 eurot. Nii on sellel aastal, sest lasteaia kohatasu tõuseb Tallinnas igal aastal. Järgmisel aastal tõuseb see ca 8% ehk 71,13 eurole. See tähendab, et ühe lapsega perel tuleb lasteaia kohatasuks aastas maksta 854 eurot ja kahe lapsega perel 1708 eurot.

Oluline signaal peredele

Lasteaia kohatasu kaotamine näitab emadele ja isadele, et Tallinnas on lastega pered olulised. Hindamatu tähtsusega on laste areng, haridus ja nende parem tulevik. Lastega peredele tahetakse anda suurem kindlustunne ja lapsevanematele suuremad võimalused investeerida oma lapsi arendatavatesse tegevustesse.

Kohatasu kaotamisest säästetud raha saaksid lapsevanemad kasutada näiteks lapse huvitegevuseks või lapsega reisimiseks. Vaatame ka tõele silma, mõnede perede puhul tähendab see, et laps saab iga päev lauale sooja toitu ning talvel selga korraliku kombeka ja jalga soojad saapad.

Ka haridussüsteemi sees on lasteaia kohatasu kaotamine vägagi põhimõtteline otsus. See rõhutaks alushariduse olulisust ja murraks eksitava müüdi, et lasteaed on justkui koht, kuhu lapsed turvaliselt hoiule anda, mitte niivõrd haridusasutus.

Minult on palju küsitud, kas kohatasu kaotamine Tallinnas kehtiks ka eralasteaedadele. Vastus on lihtne. Jah, see puudutab kõiki lasteaedasid sõltumata nende omandivormist. Eralasteaedadele oleme näinud ette linnapoolse toetuse linnapoolt kehtestatud kohatasu ulatuses.

Kust tuleks raha?

Klassikud ütlevad, et raha ei ole maailmast otsa saanud, see tuleb lihtsalt üles leida. Tallinna eelarves on olemas vahendid lasteaia kohatasu kaotamiseks, neid tuleb õigel eesmärgil kasutama hakata.

Lasteaia kohatasu kaotamine maksab Tallinna linnale aastas ca 18 miljonit eurot. Tallinna linnaeelarves on kohti, kust kokku hoida. Tuleb otsustada, kas lapsevanemate raha eest sponsoreerida Kremli-meelseid telekanaleid ja maksta kinni Keskerakonna poliitpropagandat linnameedias või kasutada see ca 3,5 miljonit eurot kohatasu kaotamiseks. Kokkuhoiuruumi on nii linna kui  ka linnaosade poliitiliste ametnike armees kui ka linna munitsipaalmaailmas, kus ühe näitena võiks sulgeda kahjumit tootva munitsipaalpoe. Lasteaia kohatasu kaotamise rahastamiseks on kokkuhoiukohti veel.

Unustada ei maksa ka linna kasvavat maksutulu. Volikogus vastuvõetud Tallinna linna eelarvestreteegia 2020-2023 järgi suureneb tulumaksu tulu järgmisel aastal ca 33,1 miljonit eurot.

Kuidas edasi?

Reformierakonna fraktsiooniga oleme Tallinna volikogus teinud ettepaneku kaotada lasteaia kohatasu järgmise aasta 1. septembrist. Volikogu liikmetel tuleb otsustada, kas nad toetavad lasteaia kohatasu kaotamist või mitte.

Minu jaoks on valik lihtne. Toetan lastega peresid ja lasteaia kohatasu kaotamist Tallinnas. Laste haridusse investeerimine on üks viis pakkuda neile paremaid võimalusi tulevikus. Võrdne ligipääs alusharidusele tagab lastele võrdsema stardiplatvormi ja loob eeldused olla edukas nii töö-, ühiskondlikus kui ka isiklikus elus.

Lasteaia kohatasu kaotamine on peredele vajalik ja oodatud otsus. Teeme selle ära!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee