PIDU; PIDU: Selge kiri Tartu ülikooli peahoonel kuulutab, et peagi saab tähistada emakeelse ülikooli sajandat aastapäeva.Foto: Mari Luud
Asso Ladva 7. november 2019 16:32
1. detsembril tähistab Tartu ülikool emakeelse ülikooli sajandat aastapäeva, sel puhul sai ajalooline peahoone sammaste kõrvale peopõhjust suurelt ja selgelt kuulutavad plagud.

Esimese ilmasõja pärast töö katkestanud ülikooli avamise eeltööd algasid 1918. aasta märtsis, sihiks seati emakeelne kõrgharidus. Tartu ülikoolist sai nii rahvuslik kui ka rahvusvaheline ülikool. See kuulus eestlastele ja selle tegevuses peeti silmas esmajoones eestlaste kõrgharidusvajadusi. Teadus- ja õppetööd tehti samal ajal rahvusvaheliste standardite alusel.

Eesti ajutine valitsus moodustas ülikooli avamise komisjoni, mida juhtis Peeter Põld. Tema nimetati ülikooli hoolekandjaks ehk kuraatoriks. 1919. aasta suvel asendas komisjoni ülikooli ajutine nõukogu, mille tähtsaim ülesanne oli töötada välja ülikooliseadus ehk põhikiri.

Loengud eestikeelses ülikoolis algasid 6. oktoobril 1919 ja rahvusülikool avati pidulikult 1. detsembril.