Eesti uudised

LÄBU LÄBI! Tallinna linnavalitsus kiitis heaks alkoholimüügi piirangud meelelahutusasutustes (45)

Toimetas Triinu Laan, 6. november 2019 13:50
Foto: Heiko Kruusi
Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, mille kohaselt hakkavad tuleva aasta 1. juunist kehtima pealinna meelelahutusasutustes alkoholimüügi piirangud kohapeal tarbimiseks – välja arvatud majutusasutustes, kasiinodes ning lennujaama ja sadama hoonetes. Alkoholimüügi piirangud peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on piirangu kehtestamine tingitud vajadusest parandada linna avalikku korda, heakorda ja rahva tervist, vahendab Raepress.

Samal teemal

Abilinnapea sõnul eelnes eelnõu valmimisele põhjalik analüüs ja protsessi oli kaasatud ka erinevad huvigrupid. „Linna sooviks on kaasata enam linlasi ja teisi huvigruppe oluliste probleemide lahendamisse ning ka vajadus üle vaadata senised alkoholimüügi piirangud oli suuresti ajendatud just vanalinna elanike murest,“ jutustas Riisalu. „Paraku senised regulatsioonid ei osutunud piisavateks, et ohjata ööpäevaringselt alkoholiga kauplevate meelelahutusasutuste tegevust, mistõttu on kannatajateks nii nende baaride vahetus läheduses elavad linlased kui ka näiteks hotellide külastajad.“

Määruse eelnõu järgi on järgmise aasta 1. juunist keelatud alkohoolse joogi jaemüük  kohapeal tarbimiseks argipäevadele eelnevatel öödel ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelnevatel öödel kella 03.00-st kuni 07.00-ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit. 

Piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning hasartmänguseaduse alusel Tallinna Linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohas asuvas müügikohas.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et meelelahutusasutust pidavad ettevõtjad ei ole võtnud omaks ega mõistnud, et nad vastutavad ka selle eest, mis toimub nende tegevuskohast väljas – tänaval. Levinud on suhtumine, et tänaval toimuva eest vastutavad politsei ja kohalik omavalitsus.

Seletuskirjas lisatakse, et alkoholimüügi lõpetamine meelelahutusasutustes tööpäevadele eelnevatel öödel kella 02.00-st ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 03.00-st võimaldab inimestel piisavalt kaua meelelahutusasutuses lõõgastuda. "Mõistlikud alkoholitarbijad on selleks kellaajaks alkoholi tarbimise juba lõpetanud ning vähem mõistlike tervisele ja käitumisele tuleb sunniviisiline alkoholi tarbimise lõpp kasuks."

Lisaks leitakse seletuskirjas, et kogukonna huvides on tagada avalik kord ja heakord, öörahu, avalikus kohas viibivate isikute turvalisus, õigusrikkumiste kasvu peatamine või langemine, rahva tervise parandamine, noorte käitumise ja suhtumise muutmine. "Tallinna kui terviku huvides on väärtustada elukeskkonda ja inimesi, tasakaalustada erinevad huvid (ettevõtjad vs. elanikud) ja kaitsta Tallinna linna kui turismisihtkoha mainet."

Tuuakse välja ka, et Eestis ja Tallinnas saab õhtuse või öise meelelahutuse ajaliseks kõrghetkeks pidada ajavahemikku 23.00–02.00, mil inimesed suunduvad kodudest välja pidutsema. Seetõttu saab eeldada, et sel ajal on ka alkoholimüügi käive suurem kui ajaliselt varem ja hiljem. Samas kasvab alates kella 03.00-st järjest nii avaliku korra rikkumiste kui ka politseile tehtud väljakutsete arv. Järelikult on alkoholimüügi piiramine eesmärgi suhtes proportsionaalne ning seejuures ka ettevõtetele vähem koormav kui samasisulise piirangu kehtestamine näiteks kella 22.00-st või 00.00-st, mida piirangu kehtestamise alusnorm samuti võimaldab. Järelikult ei sekkuta ettevõtjate õigustesse ülemäära intensiivselt ning neile on jätkuvalt tagatud ettevõtlusega tegelemise võimalus.

Hasartmänguseaduse alusel Tallinna linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohtades asuvatele müügikohtadele ei kohaldata piirangut kaalutlusel, et nendes asutustes on oluliselt suurem isiku- ja turvakontroll kui teistes ettevõtetes, mis müüvad alkoholi kohapeal tarbimiseks. Nendes müügikohtades on alkoholi tarbimine vähemtähtsal kohal ja sinna ei suunduta meelelahutusprogrammi nautimise ja tavapärase sotsialiseerumise eesmärgil.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee