Varro VooglaidFoto: Teet Malsroos
Hindrek Pärg 31. oktoober 2019 17:21
Harju maakohus otsustas neljapäeval mitte rahuldada Varro Vooglaiu hagi ERRi vastu, milles SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees palus rahvusringhäälingut lükkama ümber tema au ja väärikust teotava väära faktiväite ja maksma isiklike õiguste rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitiseks 5000 eurot. 

Vooglaid pöördus kohtusse seoses eelmise aasta 24. novembril ETV2 eetrisse lastud saatega „Ongi Koik“, kus koomik Märt Koik ütles, et Vooglaid on „heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal“. Oma hagiavalduses toonitas Vooglaid, et ERR-i poolt tiražeeritud väide on otseselt vale, kusjuures tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega.

Harju maakohus otsustas aga neljapäeval, et jätab Vooglaiu hagi täismahus rahuldamata ning lisaks peab mees kandma ka kõik menetluskulud. 

Kohtu hinnangul on vaidlusaluse lausega tegu satiiriga, mille olemuslikke tunnusjooni pole ületatud. Ringkonnakohus toetus riigikohtu varasemale leiule, et avaldatud faktiväiteid tuleb võtta sellisena nagu need on ehk kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja ehk antud juhul ERR, mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas. 

"Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja. Kuidas tundis ennast hageja (antud juhul Varro Vooglaid - H.P.) antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest," seisab kohtuotsuses. . 

Harju maakohus leidis, et lause ei ole sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi Vooglaiu suhtes pahatahtlik. "Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult. Asjaolu, et tegemist ei ole hageja isiklike õiguste kahjustamise sooviga, kinnitab kohtu hinnangul ka see, et tegemist on nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega. Samuti ei saa tulenevalt sellest, et antud saade avaldati Eesti Rahvusringhäälingu kaudu, oleks selle keskmine mõistlik vaataja pidanud seal avaldatut võtma mitte satiirina, vaid hageja suhtes esitatava faktiväitena," seisab otsuses.