Foto: Erki Pärnaku
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 31. oktoober 2019 10:48
Eesti möödunud aasta tervishoiukulud kasvasid aastaga 14,5 protsenti küündides 1,74 miljardi euroni. Avaliku sektori kulud (s.o Eesti Haigekassa, keskvalitsus, KOV) suurenesid 13 protsenti ja inimeste enda kulutused tervishoiule 19 protsenti.

Leibkondade kulud kasvasid kiiremini kui avaliku sektori kulud, kuigi avaliku sektori panus tervishoiukulude absoluutkasvu on suurem. Avaliku sektori osa tervishoiukuludes suurenes aastaga 147 miljoni euro võrra, leibkondade kulutused suurenesid 68 miljonit eurot.

undefined Foto: Tervise arengu instituut

Kriitiline piir läheneb

Leibkondade omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes 2018. aastal pisut kasvas, suurenedes aastaga 23,6 protsendilt 24,5 protsendile. Selles osas on Eesti jõudmas kriitilise piirini (25 protsenti), mille ületamisel võivad tekkida raskused arstiabi, hambaravi, ravimite ning teiste eluks vajalike teenuste ja -kaupade eest tasumisel. Inimeste omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes on Eestis viimasel kümnel aastal püsinud suhteliselt samal tasemel ning on olnud oluliselt suurem kui WHO soovituslik tase – 15 protsenti ja kõrgem kui OECD riikide keskmine – 21 protsenti (2017).

Andmete tõlgendamisel on oluline tähelepanu pöörata sellele, et alates 2018. aastast toimus  tervishoiuteenuste kulude arvestuses muudatus, mille käigus laiendati Eesti Haigekassa tulubaasi ja viidi osa seni riigieelarvest rahastatavaid teenuseid Eesti Haigekassa eelarvesse. Haigekassasse koondus seni riigieelarvest rahastatud kiirabi teenuste rahastamine (45 miljonit eurot) ja tuberkuloosiravimite soetamine (0.4 miljonit eurot). Lisaks toimus muutus sotsiaalhoolekandeteenuste kulude arvestuses, mis mõjutas kõige rohkem leibkondade omaosaluse kasvu õendusabi teenustele, kuna sisse on arvestatud uusi teenuseid ja nendele tehtud kulud ei olnud varem kaasatud.

Tervishoiukulude reaalkasv, mis võtab arvesse tarbijahinnaindeksi mõju, oli 2018. aastal 5,4 protsenti. Võrreldes eelnenud aastaga kasv kiirenes 3,8 protsendipunkti võrra.

2018. aastal tõusis tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 6,7 protsenti, mis on Euroopa Liidu riikidest üks madalamaid. 2017. aastal oli Euroopa Liidu keskmine tervishoiukulude osatähtsus 9,6 protsenti, samas kui Eesti tervishoiukulude osatähtsus SKP-st oli 6,4 protsenti.