EKRE Londonis: Erakonna volikogu koosoleku avas auesimehe Arnold Rüütli tervitus.Foto: Aldo Luud
Asso Ladva 26. oktoober 2019 15:32
“EKRE volikogu leiab, et valitsus peab lõpetama kõigi ideoloogiliste kodanikuühenduste riikliku rahastamise. Peame vastuvõetamatuks, et Eestis varem võimu teostanud erakonnad on aastate jooksul ehitanud üles ideoloogiliste kodanikuühenduste võrgustiku, mida peetakse üleval maksumaksja raha eest,” ütleb laupäeval EKRE volikogu koosolekul vastu võetud avaldus, milles ainsa ühinguna on nimeliselt ära mainitud LGBT ühing.

“Leiame, et Eesti maksumaksjad ei pea rahastama homo- ja sooideoloogiat propageerivaid ühinguid, mis tahavad ümber kujundada ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi ja hoiakuid, kaasa arvatud abielu ja perekonna institutsiooni tähendust. Põhiseaduse kohaselt on avaliku võimu kohustuseks kaitsta traditsioonilist perekonda kui ühiskonna alustala,” jätkab avaldus.

EKRE suunab varem sotsiaalministri Tanel Kiige pihta sihitud turmtule nüüd sotsiaaldemokraatidele, kes on kontrollides sotsiaalministeeriumit “toonud riigi hõlma alla mitmeid homoorganisatsioone, mis elatuvad peaaegu täielikult riigi rahast.” Näitena kasutab EKRE volikogu LGBT ühingut, mille riiklik rahastamine on kuue aastaga kasvanud 6000 eurolt 96 000 euroni.

Milliseid organisatsioone lisaks LGBT ühingule peavad EKRE liikmed ideoloogilisteks ühinguteks, jääb esialgu nende endi teada, sest volikogu istungile ajakirjanikke ei lubatud. Kohe pärast auesimehe Arnold Rüütli tervitust palus morni olemisega volikogu esimees Urmas Reitelmann kõikidel kõrvalistel ruumist lahkuda. Varasemalt oli teada antud, et ajakirjanikud saavad ära kuulata ka erakonna esimehe Mart Helme ettelande poliitilisest olukorrast Eestis.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil volikogusse valitud inimesed, erakonna ühenduste ja piirkondade esimehed ning piirkondadest üks esindaja iga 300 erakonna liikme kohta.