HÄIRIV TAKISTUS: Kvaliteetse tiibklaveri puudumise tõttu on mõned esinejad loobunud Narvas üles astumast.Foto: Aldo Luud
Toimetas Marvel Riik 22. oktoober 2019 13:20
Narva linnapea Aleksei Jevgrafov pöördus abipalvega kultuuriministeeriumi poole, et Eesti sügispealinnale tiibklaver soetada – linna enda rahalaegas on paraku selleks lagedavõitu. Ministeerium mõistab Narva muret, kuid pole võimeline piirilinna toetama.

„Vajaliku tiibklaveri keskmiseks hinnaks on ca 125 000 eurot. Narva linnal ei ole kahjuks piisavalt rahalisi vahendeid sellise finantsmahuka soetamise realiseerimiseks ainult linna eelarve arvelt. Peame võimalikuks Narva linna omafinantseerimist suuruses üks kolmandik tiibklaveri kogumaksumusest,“ kirjutas Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kultuuriministeeriumile oktoobri alguses.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Narva, olles Eesti suuruselt kolmas linn, kannab alates 2009. aastast järjepidevalt igal sügisel Eesti sügispealinna tiitlit. Selle raames on Narva loonud laiaulatusliku programmi, mis pakub linnaelanikele ja külalistele kaasahaaravat rännakut klassikalise ja nüüdisaegse kunsti maailma.

„Kultuuri loomiseks, nautimiseks ja edasikandmiseks peab olema tagatud kvaliteetne varustus. Suurüritused toimuvad peamiselt Narva linna suurimas kontserdisaalis Geneva kontserdimajas ja nende läbiviimiseks kasutatakse tihtipeale kontsertklaverit, mis ei vasta kahjuks kvaliteedinõuetele,“ selgitas Jevgrafov vajadust tiibklaveri järele. „Antud asjaolu tõttu tekib takistusi, mis ei võimalda meil mõnikord korraldada heal tasemel tippsündmusi. Kvaliteetse tiibklaveri puudumise tõttu loobuvad isegi mõned esinejad Narvas esinemast. Professor ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja pärast esinemist koos Narva Linna Sümfooniaorkestriga aastal 2009 väljendas arvamust, et Geneva kontserdisaalis kasutatav klaver ei vasta nüüdisaegsetele nõuetele ja nõuab vahetamist.“

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri Hillar Seini sõnul mõistab ministeerium narvalaste muret, kuid pidi siiski ettepanekule andma negatiivse vastuse.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein Foto: Aldo Luud

„Kuna eelarve planeerimine on pikem protsess ja arvestab väljakujunenud toetusprogrammide fookust, ei õnnestu meil lähitulevikus klaveriostu kahjuks toetada,“ vastas Sein. „Paraku puuduvad kultuuriministeeriumil 2019. ja 2020. aastal rahalised võimalused klaveriostu toetada, sest ministeeriumil ei ole vastava sihtotstarbega toetusprogramme ega instrumentide soetamiseks planeeritud ressursse.“

Sein lisas: „Soovitame pöörduda erinevate klaverimüüjate poole, sealhulgas kodumaise Estonia Klaverivabrik ASi poole, et teada saada nende võimalustest toetada klaveriostu tavahinnast oluliselt soodsama pakkumisega ning teile sobiva maksegraafiku kaudu.“