Eesti uudised

Töötus on tõusuteel. Rohkem on neid, kelle töövõime pole vähenenud (27)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 21. oktoober 2019 13:57
Foto: Eesti Töötukassa
Tänavu kolmandas kvartalis kasvas töötute hulk. Rohkelt on neid tööotsijaid, kelle töövõime ei ole vähenenud.

Kolmandas kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 31 487 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8 protsenti. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see näitaja 4,5 protsenti. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (9 protsenti) ning madalaim Hiiumaal (2,7 protsenti). 

Eelmise aastaga võrreldes on veidi suurenenud nende registreeritud töötute arv, kes eelnevalt töötasid seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena. Samuti on veidi kasvanud eelnevalt juhi või tippspetsialistina töötanute osakaal. Aastaga on registreeritud töötute hulgas kasvanud mõnevõrra  äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmete hulk, kuna ka neil on tekkinud õigus tulla töötuna arvele juhul, kui nad ei saa oma tegevuse eest äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tasu ja neil on õigus saada töötuskindlustushüvitist.

Kolmandas kvartalis arvele tulnud uute töötute seas on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi rohkem neid, kelle viimane töösuhe lõppes teenuse osutamise lepingu lõppemise tõttu. Pisut on selle aasta kolmanda kvartali uute töötute seas kõrgem ka koondamise tõttu töölt lahkunute osakaal.

Uusi töötuid registreeriti kolmanda kvartali jooksul ligi 17 800, seda on 8 protsenti enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus kolmandas kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega ligi 11 800 inimest (sealhulgas ligi 2 500 vähenenud töövõimega inimest). Tööle asunud inimeste arv oli eelneva aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 4 protsenti madalam. 

Kolmandas kvartalis oli töötukassal iga päev vahendada keskmiselt 4 600 töökoha. Kõige enam töökohti oli pakkuda teenindus- ja müügitöötajatele ning lihttöölistele. Suurim langus on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga toimunud seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajate ning lihttööliste tööpakkumistes.

Kooliaasta algusele kohaselt kasvab septembris tavapäraselt koolitustel osalemine. Septembris alustasid tööotsijad töötukassa toel koolitustel osalemist enam kui 3 700 korral, aasta tagasi oli osalejaid tuhande võrra vähem. Töötavad inimesed asusid septembris Tööta ja õpi! programmi raames pakutavatel koolitustel uusi oskusi omandama 1 700 korral, mida on samuti umbes tuhande võtta enam kui eelmisel aastal. Tasemeõppesse on alanud õppeaastal töötukassa toel läinud õppima ligi 800 inimest, eelmisel aastal oli õppureid 150 võrra vähem. Koolitustel osalemise näitajad on sel aastal läbi aastate kõrgeimal tasemel.

Foto: Eesti Töötukassa

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee