Eesti uudised

Justiitsministeerium Sõnajalgade üüratust kahjunõudest: me ei hakka hüvitise üle kauplema (12)

Johanna-Kadri Kuusk, 16. oktoober 2019 14:19
Viljar PeepFoto: Robin Roots
Septembris esitasid ärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg rahandus- ja justiitsministeeriumile avaliku kirja, milles esitasid Aidu tuulepargi arendamise aastateks peatamise eest 124 miljonit eurose kahjunõude. Justiitsministeerium teatas vastuses, et kahjunõue ei ole korrektselt vormistatud. 

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep vastab ärimeestele, et ministeerium on nende pöördumisega tutvunud.

„Kui isikule on tekkinud riigi õigusvastasest tegevusest kahju, tuleb menetleda kahjunõuet lähtudes kehtivast õiguskorrast. Pakutud läbirääkimiste pidamine võimaliku kahjunõude vähendamise eesmärgil, sooviga mõjutada selleks erinevaid riigi poolt läbiviidavaid menetlusi, poleks kooskõlas kehtiva õiguskorraga. Seega ei pea justiitsministeerium antud juhul võimalikuks pidada läbirääkimisi Teie poolt välja toodud kompromisslahenduste alusel,“ seisab justiitsministeeriumi vastuses.

Justiitsministeerium selgitab, et kahju hüvitamise taotluse esitamise korra järgi hüvitatakse varaline kahju rahas, et luua olukord, milles kannatanu oleks siis kui tema õigusi ei oleks rikutud. Taotlus või kaebus tuleb esitada kolme aasta jooksul, arvates päevast, millal kannatanu kahjust ja selle põhjustanud isikust teada sai või pidi teada saama.

„Lisaks on kahju suuruse hindamisel vältimatult vajalik tutvuda ja analüüsida kahju tõendavaid dokumente ning vajadusel tutvuda muu teabega. Kui kahju tõendavad dokumendid jäetakse kannatanu poolt esitamata ja haldusorganil puudub võimalus neid ise koguda, on võimalik jätta kahju vastavas osas või täielikult hüvitamata,“ selgitatakse kirjas. Kuna Sõnajalgade pöördumine sisaldab väidetava kahju üldist arvestust, mille pinnalt ei ole ministeeriumil võimalik sisuliselt hinnata kahju suurust ega selle kujunemist, siis ei anna justiitsministeerium ka kinnitust, kas hinnang kahju suurusele oli õiguslik.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee