Toomas LeppFoto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia
Toimetas Marvel Riik 15. oktoober 2019 13:24
Endine Tallinna linnapea Edgar Savisaar nõuab praeguselt linnapealt vastuseid küsimusele, kui suurt kahju tekitas Tallinna Televisioonile (TTV) selle endine juhatuse liige Toomas Lepp oma kahe saatega „Vaba Mõtte Klubi“ ja „Keskkonnanädal“. 2016. aasta jaanuaris hakati uurima Lepa võimaliku kahju suurust, kuid avalikkus ei tea selle tulemustest midagi. Kõlvart pareerib vastustest öeldes, et Lepa üle peetakse kohut ning linnavõim ei ole selles osaline, vaid TTV.

„TTV nõukogu tegi 2016. aasta detsembris korralduse TTV juhatusele selgitada välja võimalik Toomas Lepa poolt tekitatud väidetav kahju. See korraldus on tänini täitmata. Tallinna linnapea ja hilisem TTV nõukogu esimees Taavi Aas lubas detsembris 2016 koheselt välja selgitada kahju suuruse. Seda pole tänaseni tehtud,“ märkis Savisaar kirjas linnapeale. Tema küsimused keskenduvad Lepa kahele saatele „Vaba Mõtte Klubi“ ja „Keskkonnanädal“. Sama tahab Savisaar teada, miks ei ole avalikustatud linna avaldanud 2016–2017 läbi viidud siseauditi tulemusi.

TTV esitas Lepa vastu 2016. aastal tsiviilhagi, kuid Kõlvarti sõnul ei puuduta see Tallinna linnavõimu. Siiski, kuna kohtuveskid alles jahavatavad, ei saa linnavalitsus küsimuses väga sõna võtta. „Ma ei soovi sekkuda käimasolevasse kohtumenetlusse. Antud [Lepa] küsimustega tegelemine kuulub tänases menetlusfaasis Harju maakohtu pädevusse,“ ütles Kõlvart.

Siiski on Kõlvart proovinud Savisaare küsimustele teatud piirides vastata. Küsimuses, millist kahju tekitasid Lepa kaks saadet, toob Kõlvart välja, et kriminaalmenetlus on kindlaks teinud, et OÜ KVA Telecom esitas TTV-le fiktiivseid arveid saadete Vaba Mõtte Klubi“ ja „Keskkonnanädal“ tootmise eest. „SA TTV poolt arvete alusel kantud rahast suurema osa kandis OÜ KVA Telecom edasi Videomeedia OÜ kontole. Videomeedia OÜ osanik ja juhatuse liige on Toomas Lepp,“ selgitas Kõlvart.

Mis puudutab linna siseauditit TTV üle, siis see katkestati Kõlvarti sõnul 2. veebruaril 2017, kuna samal ajal toimus kriminaalmenetlus. Kuu varem olid said linnaisad tutvuda auditi vahekokkuvõttega, misjärel pandi kogu materjal juurdepääsupiirangu alla. „Kogu sisekontrolöri teenistuse kogutud info edastati linna poolt PPA-le,“ täpsustas linnapea info käekäiku.

Toomas Lepp: sisekontrolli audit oli mulle uudiseks

Teisipäeva õhtul saatis vastuse ka Toomas Lepp, kelle sõnul oli Tallinna sisekontrolli läbi viidud audit talle uudiseks. "Esiteks niisugust dokumenti kohtutoimikute hulgas ei ole kuigi uurimine on kohustatud toimikutele lisama iga paberi, mis neile saadetud on. Teiseks, vastavalt seadusele on mul õigus nende dokumentidega tutvuda. Mulle neid aga esitatud ei ole. Esitasin täna Tallinna Sisekontrolörile nõude vastavad dokumendid mulle esitada," nentis Lepp. 

Lepp lisas, et kogu juhtum on tõsisem, sest nagu TTV endise nõukogu esimehe ja juhatuse liikme tunnistustest kohtuistungil selgus, esitas TTV hagi tema vastu politsei käsul, mitte tõendide alusel. "Asi on veel tõsisem, sest kohtus leidis tunnistamist ka uurijate ebaseaduslik surve kahele tunnistajale, keda ähvardati," kirjutas telemees. 

"Kuna süüdistuse põhiosa puudutab seda nagu oleksin ma tootnud saated TTV tehnikaga, siis see ei vasta absoluutselt tõele. Kõik failid, mis on saadete tegemiseks salvestatud, on tehtud minu kaameratega ja operaatoritega. Need failid on alles ja sisaldavad metadata andmeid, mis seda kaljukindlalt tõendavad," lisas ta. 

Lepp toob välja ka seiga, et Tallinna sisekontrolli tulemustele kehtestati juurdepääsupiirangud. "See on väga harukordne juhtum. Sisekontroll ei saa lõppeda ilma resolutsioonita. See viib mõttele, et sisekontroll ei leidnud saadete" Vaba Mõtte Klubi" ja "Keskkonnädal" tootmisega kahju tekitamist TTV-le. Asjaolu, et paberliku dokumendi olemasolu varjasid kohtus ülalnimetatud tunnistajad vajab uurimist, kas tegemist polnud valetamisega," märkis Lepp.