Repliik

Küsimus | Kuidas saab ajateenijat relvaga sihtinud veebel jätkata oma ametis? (40)

Arvamustoimetus, 10. oktoober 2019, 15:45
Foto: Robin Roots
Maikuus ähvardas Vahipataljonis tegevväelane relvaga sihtides ajateenijat, et sundida teda käsi taskust välja võtma. Miks avalikustati maikuus toimunud ähvardamine alles pool aastat hiljem?

Arvo Jõesalu, major, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem: Prokuratuur hindas, kas tegemist võis olla ähvardamisega karistusseadustiku mõttes, kuid antud olukord seda siiski ei olnud – ähvardamine kui kuritegu eeldab lisaks tavakeele mõttes ähvardamisele ka seda, et kannatanul ning ka n-ö tavalisel kõrvaltvaatajal on alust arvata, et ähvardus võidakse täide viia. Tegemist oli distsiplinaarsüüteoga, mille teemalisele päringutele on meediaväljaanded ka vastused saanud. 

Kas ähvardaja ise andis end üles või tegid avalduse kas ähvardatud ajateenija või pealtnägijad?

 Arvo Jõesalu: Vahejuhtumist kandis juhtumile järgnenud päeval oma ülematele ette ajateenija jaoülem. 

Kust pidi püstolitoru ees seisnud ajateenija teadma, et relv pole laetud ja veebel ei kavatse teda maha lasta? 

Politsei reageerib relvaga ähvardamisele väga resoluutselt: vahi alla võtmise, relvaloa tühistamise ja kriminaalmenetluseni välja - kas antud tegelasele jääb relvakandmisõigus alles ja ta tegeleb endiselt ajateenijatega edasi?

Arvo Jõesalu: Intsidendi osapooleks olnud tegevväelane on jätkuvalt teenistuses kaitseväes Vahipataljonis, kus puutub teenistusalaselt kokku ka ajateenijate väljaõpetamisega. Kaitseväelastel on tervisenõuetele vastates ja teenistusülesannetest tulenevalt õigus kanda teenistusrelva.

Ähvardaja nime avaldamine oleks asjakohane, et tulevased ajateenijad teaksid arvestada tegelase eest, kes ei kõhkle su vastu relva tõstmast?

Arvo Jõesalu: Kõnealune tegevväelane on distsiplinaarkorras oma teo eest karistada saanud, samuti on ta oma väärast käitumisest aru saanud ning tegu kahetsenud. Oleme kindlad, et selline intsident uuesti ei kordu. Seetõttu ei näe me põhjust inimese nime avalikustamiseks.

Kui suur oli tegevväelase rahatrahv?  

Arvo Jõesalu: Viie päevapalga ulatuses.

Kas saame tutvuda distsiplinaarjuurdluse materjalidega?

Arvo Jõesalu: Ei, sest tegemist on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendiga.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee