Kommentaar

Välisministeerium | Mida tähendab Brexit Eestile? (8)

Karin Rannu, välisministeeriumi Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade büroo nõunik, 8. oktoober 2019 18:19
Foto: Pixabay
Kas me teame ikka täpselt, millega tuleb arvestada ja milleks tuleb eestlastel valmis olla alates 1. novembrist kell 00.00?

Esiteks, milleski ei saa enne kindel olla, kui saabunud on oktoobrikuu lõpp. Teiseks, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise variante on laual mitmeid: kas leppega, leppeta, lahkumine lükatakse edasi või jääb Ühendkuningriik Euroopa Liitu. Tänase seisuga on ehk mõni variant teisest tõenäolisem, kuid üks on kindel – mitte midagi pole kindlat. Seega tuleb valmis olla erinevateks olukordadeks ning parem on karta kui hiljem kahetseda.

Kui Ühendkuningriik lahkub leppega, algab üleminekuperiood ning koheselt midagi kodanikele ja ettevõtjatele ei muutu.

Kui lahkutkse ilma leppeta, peavad muutustega arvestama nii sinna reisijad, seal töötajad ja õppijad kui ka inimesed, kes on harjunud näiteks Amazon UK kaudu kaupa tellima.

Reisimine

Oluline on aga meeles pidada, et Ühendkuningriiki sõites oleks taskus kehtiv pass. Soovitame vormistada tervisekindlustuse (sest Euroopa ravikindlustuskaart Ühendkuningriigis enam ei kehti) ja muudatustega peavad arvestama lemmikloomaga reisijad. Samuti tuleb arvestada rändlustasu võimaliku tõusuga kui kasutate seal reisides mobiilset internetti.

Lisaks tuleks piiriületusel Ühendkuningriiki sisenemisel ja sealt väljumisel arvestada tavalisest pikemate järjekordade ja ooteajaga ning seda eriti vahetult Brexiti-järgsetel päevadel. Soovitus on varuda reisimisel kannatust ja ennast infoga kursis hoida. Kui tahate segadusi vältida, siis on otstarbekas reis võimalusel edasi lükata.

Samuti tuleks sinna reisimisel tutvuda tollieeskirjadega. Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks ravimid, kultuuriväärtused jne) Eestist väljaviimisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Õppimine

Kui tudeng või õpilane õpib juba praegu Ühendkuningriigis, siis suuri muutusi 1. novembrist kohe ei tule. Mida tuleb siiski silmas pidada on see, et pärast Brexitit peab õppur taotlema elamisloa või viisa. Kui ta õpib Ühendkuningriigis Euroopa Liidu rahastusega, näiteks Erasmus+ programmis, siis jätkub EL-i rahastus 12 kuu jooksul (alates leppeta lahkumisest). Kui ta õpib seal muul alusel kui Erasmus+, siis tuleb lähtuda tudengi ja ülikooli vahel sõlmitud lepingust, mis kehtib samadel tingimustel edasi olenemata Brexitist.

Edasi tuleb jälgida Ühendkuningriigi samme, õigusakte ja poliitikat. Valitsus on lubanud mitte kehtestada üliõpilaste viisadele piirarvu. Kindlasti tuleb aga arvestada võimalusega, et õppemaksud ja muud tingimused võivad ajapikku muutuda. Teame ju, et kolmandate riikide kodanikele on praegu teistsugused ja vahel ka kõrgemad õppemaksud kui EL-i kodanikele.

Sellega peavad kohe arvestama need tudengid, kes alles soovivad Ühendkuningriiki õppima minna ja kellel veel kehtivat lepingut ülikooliga või kokkulepitud Erasmus+ rahastust ei ole.

Oluline on õppijatel tähele panna, et Ühendkuningriigi lahkumise järel ei kehti enam Euroopa ravikindlustuskaardid ning tuleb endale kindlustus soetada.

Töötamine

Kui Ühendkuningriik lahkub lepinguta, saab temast kolmas riik, mis tähendab, et Euroopa Liidu reeglitest tulenev isikute vaba liikumine lõpeb ning tingimused sinna töötama mineku kohta kehtestab Ühendkuningriik. Kindlasti tasub jälgida valitsuse infolehekülgi.

Ühendkuningriik juba korraldab riigis elavate Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele uut elamisõiguse taotlemise läbiviimist (nn EU settlement scheme). Elektrooniline platvorm on avatud taotlustele alates 30. märtsist 2019 ja registreerimise lõpptähtaeg on 30. juuni 2021 (leppeta Brexiti korral 31. detsember 2020).

Kui liikuda Ühendkuningriiki Brexiti-järgselt ja soov on seal tööle asuda, siis praeguse info järgi tuleb taotleda European Temporary Leave to Remain (ETLR) digitaalne tunnus. Selliste taotluste esitamise tähtaeg praeguse info järgi on 31. detsember 2020. Loe lähemalt

Siiski tasuks kõigil, kellel plaan sinna tööle minna, hoida ennast olukorraga kursis. Tõenäosus on, et Ühendkuningriigi seadused, tingimused ja normid võivad muutuda.

Interneti teel Ühendkuningriigist kaupade tellimisel tuleb eraisikul valmis olla, et tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu interneti kaudu ostetud kaup teistest EL-i välistest riikidest, näiteks Hiinast või Ameerika Ühendriikidest. Siin on erireeglid vastavalt sellele, kui palju kaup maksab ning mis kaubaga on tegemist. Näiteks saadetised väärtusega kuni 22 eurot ei kuulu maksustamisele ning toimetatakse kohale ilma tollitoiminguteta, küll aga maksustatakse saadetised väärtusega 22-150 eurot  käibemaksuga ning saadetised üle 150 euro nii käibe- kui ka tollimaksuga. Täpsed reeglid tasub üle vaadata Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Kokkuvõttes kaob tavakodaniku ja ettevõtja jaoks Ühendkuningriigi lahkumise järel mitmetes valdkondades senine mugavus. Eesti ja kogu Euroopa Liidu üldine eesmärk on püüda nii kiiresti kui võimalik reguleerida liidust lahkujaga suhted pikemas perspektiivis, et üleminek uuele suhtele oleks võimalikult sujuv.

Loomulikult kaasneb Brexitiga ka parajalt ebaselgust ning reeglid vajavad harjumist ja seaduse tasandil Ühendkuningriigis kehtestamist, kuid kõige parem rohi selle vastu on maksimaalne teadlikkus võimalikest muudatustest ja enda pidev kursis hoidmine. Alustuseks tasub külastada välisministeeriumi Brexiti alalehte vm.ee/brexit, kuhu on kogutud vajaminev info Brexiti kohta reisijale, ettevõtjale, üliõpilasele ja teistele.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee