Eesti uudised

Kalaliit kirjas Järvikule: kellele oli vajalik listeeriakriisi esilekutsumine?! (17)

Toimetas Viljar Voog, 4. oktoober 2019 19:32
M.V.Wooli juht Mati Vetevool kuulub ka Eesti Kalaliidu nõukokku.Foto: Martin Ahven
Kolmapäeval tegi maaeluminister Mart Järvik ülimalt kriitilise avalduse ajakirjanduse ning Veterinaar- ja Toiduameti suunal, kes olevat kalafirmat M.V.Wooli vastutustundetult ja põhjendamatult süüdistanud listeeria põhjustatud surmades Euroopas. Ministrile saatis tema sõnumit toetava kirja ka Eesti Kalaliit.

Eesti Kalaliidu juhataja Valdur Noormägi saatis neljapäeval minister Järvikule järgneva kirja: „Eesti Kalaliit pöördub Teie poole seoses viimasel ajal meedias esitatud väidetega, kus alusetult seostatakse Eesti Kalaliidu liiget M.V.Wooli listerioosipuhanguga Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Samal teemal

Arusaamatuks jääb, kellele oli vajalik taolise suure Eesti toiduainete tööstust mõjutava kriisi esilekutsumine olukorras, kus avalikkuse ette toodud juhtumid on mitme aasta tagused ja ammu lahendatud. Pealegi on mitmed Eesti suuremad jaemüügiketid avalikult öelnud, et Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) on neile kinnitanud M.V.Wooli toodete ohutust.

Nii Eesti Kalaliidu liikmed, meie tarnijad sh välispartnerid, aga ka tarbijad ei mõista, kuidas saavad Eesti kalatooted olla ohtlikud olukorras, kus VTA ei ole peatanud kalatöötlemist.

Eesti Kalaliitu kuulub 27 kalapüügi, töötlemise, kasvatamise ning ekspordi või impordiga tegelevat ettevõtjat. Kalaliidu eesmärk on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel, aidates kaasa soodsa ja tasakaalustatud ärikeskkonna kujundamisele Eestis ning uute turgude leidmisele.

Meedias avaldatud väidete tõttu ohustab Eesti Kalaliidu liikmeid tõsine mainekahju, mis omakorda vähendab tarbijate usaldust Eesti kalatoodete vastu ning haavab tõsiselt tervet sektorit. Toome siinkohal esile, et:

1. Tarbijad on muutunud umbusklikuks kogu Eesti kalatoodangu suhtes, mistõttu on Eesti kalatoodete müük kauplustes märgatavalt vähenenud. Kalaliit saab iga päev kümneid küsimusi selle kohta, kas Eesti kalatooted on ohutud. Kaks suurt jaemüügi partnerit on peatanud Eesti kalatoodete müügi.

2. Ligi 85 % Eesti kalatööstuse toodangust läheb ekspordiks. VTA avaldatud seisukohad on Eesti kalatöötlemise ja kalatoodangu konkurentsivõimet välisturul oluliselt vähenenud. Lepingu on peatanud juba mitmed rahvusvahelised koostööpartnerid. See arv võib märgavalt kasvada, sest saame piiri tagant pidevalt murelikke küsimusi, kas Eesti kalatoodete tarbimine on ohutu. Raskendatud, kui mitte öelda võimatu on käesoleval ajal leida Eesti kalatoodete jaoks uusi turgusid.

3. Ei ole välistatud, et mõni Eesti jaemüügikett otsustaks sellises olukorras peatada kõigi Eesti kalatoodete ostmise ja osta kogu Eestis tarbijale pakutav kala teistest riikidest. Eesti toiduainetööstuse ühe haru maine ulatuslik kahjustamine mõjutaks ilmselt ka Eesti teiste toidutootjate ekspordivõimalusi.

Kui viivitamatult midagi tarbijate, tarnijate ja kaubanduspartnerite usalduse taastamiseks ette ei võeta, siis kahju suureneb iga päevaga.

Sealhulgas oleks vajalik teavitada Euroopa Liidu liikmesriikide ametkondasid, et Eesti kalatooted on ohutud ning Eesti ametivõimud jälgivad tähelepanelikult toiduohutusnõuetest kinnipidamist.

Samuti tasuks kaaluda teavituse korraldamist, et suurendada tarbijate teadlikkust külmsuitsu kalatoodete säilitamistingimuste ja näidustuste olulisuse osas. Teavituse raames võiksid teadlased selgitada, millal ja millistel tingimustel võib bakter olla tervisele ohtlik. Käesoleval ajal on maalitud meedias pilt, mille kohaselt ka kõige väiksemas koguses kalas leiduv bakter on surmav, kuigi EL-is on sätestatud kindlad piirnormid, mille ulatuses ei kujuta toidus esinev bakter endast ohtu.“

Nädal tagasi avaldas „Pealtnägija“ uudise, et Tallinna lähistel asuva M.V.Wooli kalatehases möllas muteerunud ja väga agressiivne listeeriabakter, millega nakatusid üle Euroopa 26 inimest, kellest kuus surid, neist kaks Eestis.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee