Eesti uudised

Ministeerium ei pea seadusemuudatust vajalikuks!

OHTLIKUD KOOLIBUSSID? Õiguskantsler manitseb riigikogu: kaitske lapsi! (17)

Viljar Voog, 3. oktoober 2019 17:07
Pilt pärineb aastast 2017. Alates sellest septembrist on Valgamaal, kus Keeni kool paikneb, turvavööd bussides kohustuslikud.Foto: Aldo Luud
Õiguskantsler Ülle Madise saatis riigikogule märgukirja, millega manitseb seadusemuudatusele: maanteid kasutavatel bussidel peaksid turvavööd olema kohustuslikud! „Kui kõiki reisijaid puudutavate nõuete kehtestamine ei ole kohe võimalik, tuleks esmajoones kaitsta lapsi,“ soovib Madise vähemalt koolibussides turvavööde kohustuslikuks muutmist.

Vastavalt Euroopa Liidu seadustele peavad turvavööd olema kõigis uutes bussides, kuid tagasiulatuvalt see käsk ei kehti. Ka Eesti seadused ei nõua turvavöid kõigis bussides – kui need aga eksisteerivad, on nende kasutamine kohustuslik.

Samal teemal

Õiguskantsleri hinnangul peaks olema turvavööd kasutusel eranditult kõigis asulavälistel teedel sõitvates bussides. Lisaks tuleks maanteed kasutavas ühistranspordis ära kaotada seisukohad – praegu on kehtestatud seisvate inimestega bussidele kiirusepiirang 60 km/h, aga nagu näitas suvine õnnetus Kloogaranna teel, kus üks sõitja kaotas suisa jala, pole see piisav ränkade vigastuste vältimiseks.

Madise rõhutab kirjas riigikogu majanduskomisjonile, et esmajärjekorras tuleks kaitsta just lapsi: „Palun Teil kaaluda turvavööde olemasolu nõude kehtestamist asulavälisel teel sõitvatele a) koolibussidele; b) lasteekskursiooniks tellitavatele bussidele (õigusaktides nimetatakse seda lasterühma juhuveoks) ning c) liinibussidele, millega sõidavad peamiselt lapsed ning mille marsruut kulgeb enamjaolt asulavälisel teel.

Samuti peaks asulaväliseid liine teenindavate busside hankijal olema kohustus lähtuda eesmärgist tagada igale sõitjale istekoht. Tulevased bussihanked peaksid viima turvaliste ning ka liikumistakistusega inimestele sobivate busside kasutuselevõtmiseni.“

Õiguskantsler palus ülevaadet turvavööde kasutamisest ka kõigi Eesti omavalitsuste käest. Üldpilt on positiivne: kui kõrvale jätta suurlinnad, on turvavarustus enamasti ajakohane või see kaasajastatakse järgmise liinihankega!

Hea meel on nende kohalike omavalitsuste üle, kes on hankinud turvalised bussid ja kaitsevad sel moel laste elu ja tervist,“ nentis vastuste kohta Madise.

Linnad

Tallinn. Kolm koolibussiliini. Nende teenindamiseks kasutatakse linnaliinibusse, mille varustuses ei pea turvavöösid olema. Kuna koolibussid sõidutavad lapsi samades tingimustes nagu linnaliinibussid, ei pea linn otstarbekaks korraldada koolitransporti nii, et kõik lapsed saaksid bussis istuda. Koolibussid sõidavad samas ka linnast välja, Viimsi poolsaarele.

Tartu linn (linnaliinibussid) ja endine Tähtvere vald. Tartu linn leiab, et turvavarustuse nõue peaks olema riiklikult kehtestatud. Ilmatsalu põhikoolil on kaks koolibussi, milles on turvavööd olemas. Bussid on aga liiga väikesed ega vasta vajadustele.

Pärnu. Linna hinnangul ei ole otstarbekas linna- ja lähiliinibussides turvavööde kasutamist nõuda, sest sõitjaid on palju ning peatuste vahemaad lühikesed. Seetõttu ei ole neile bussidele turvavööde nõuet kehtestatud. Linna õpilasliinide kohta teave puudub.

Keila. Linnas sõidavad linnaliinibussid, millele turvavööde nõuet ei ole kehtestatud, sest peatuste vahemaad on lühikesed (1,5 kilomeetrit) ja sõidukite piirkiirus väike.

Kohtla-Järve. Linnaliinibussid sõidavad nii asulas kui ka osaliselt asulavälisel teel. Arvestades Kohtla-Järve linna geograafilist eripära, kus ka asulavälistel teedel sõidavad linnabussid, ei ole võimalik bussides turvavööde olemasolu nõuda. Koolibussides, mida on viis, ei ole turvavööde olemasolu tagatud. Samuti ei ole seal kõigile sõitjatele istekohta. Linnas on vaid üks vedaja ja turvavöönõuete kehtestamine lõpeks tõenäoliselt sellega, et linnavalitsus jääks sellestki ilma.

Loksa. Loksa lapsed koolis või lasteaias käimiseks bussi ei kasuta. Kõik linna lapsed käivad koolis või lasteaias jalgsi või jalgrattaga.

Narva. Käigus on linnaliinibussid.

Paide. Kaks koolibussiliini, muid kohalikke liine ei ole. Kõigis bussides on turvavööd, ükski laps püsti seisma ei pea.

Rakvere. Käigus on linnaliinibussid.

Sillamäe. Üks asulasisene linnaliin, koolibusse ei sõida.

Võru. Kohalikke linnaliine ei ole, linna teenindavad bussiliinid on ühtlasi maakondlikud, mitme omavalitsuse territooriumil sõitvad bussiliinid (Kagu ÜTK). Bussides on turvavööd ning ette nähtud ka seisukohad, kuid istekohti jätkub enamasti kõigile sõitjatele.

Harjumaa

Anija vald. Turvavööd on olemas, kuid kõik reisijad bussis alati istuda ei saa. Suurtel bussidel ei ole marsruudil piisavalt manööverdamisruumi ega tagasipööramise võimalusi, seepärast sõidab liinil väike buss.

Jõelähtme vald. Turvavööd on kohalikes bussides olemas, kuid osadel reisijatel tuleb sõidu ajal seista. Suuremaid busse kasutada pole võimalik, sest puudub manööverdamisruum.

Kiili vald. Turvavööd on kõikides koolibussides ja juht peab nõudma nende kasutamist, kõikidel õpilastel on istekoht. Liinibussidel, mille hankeid korraldab Põhja ÜTK, on turvavööd olemas.

Kose vald. Turvavööd on olemas. Ei saa välistada, et osadel sõitjatel tuleb sõidu ajal seista. Et tagada kõikidele sõitjatele istekoht, oleks vaja lisaraha suuremate busside hankimiseks.

Lääne-Harju vald. Turvavööd on olemas. Põhimõtteliselt on planeeritud, et lapsed ei peaks püsti seisma. Võib juhtuda, et mõni laps peab seisma viimasest peatusest kuni koolini (kaks-kolm minutit). Paljud lapsed käivad koolis maakondlike avalike liinide bussidega, mis on tipptundidel rahvast nii täis, et keeruline on bussi pääseda, rääkimata istekoha saamisest.

Rae vald. Turvavööde nõuet ei ole kehtestatud, kuid praegu kasutusel olevast seitsmest liinibussist neljas on turvavööd olemas. Turvavööd tehakse kohustuslikuks järgmistes hangetes (2020). Nii kohaliku omavalitsuse teedel kui ka riigiteedel on piirkondi, kus suuremad sõidukid ei saa manööverdada. Seega tuleb kasutada väiksemaid busse, kus ei pruugi kõigile istekohti jaguda.

Saku vald. Turvavööd on bussides olemas. Bussisõitjate seismise kohta teave puudub.

Saue vald. Valla siseliine teenindavates sõidukites on olemas turvavööd. Liine teenindatakse praegu sõidukitega, milles on iste- ja seisukohad. Järgmiseks hankeperioodiks on vald koostöös MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega suurendanud liinide arvu ning muutnud marsruute, et tõenäoliselt ei pea lapsed asulavälisel teel sõitvas bussis püsti seisma.

Viimsi vald (peamiselt linnakeskkond). Vallas on käigus on 13 liinibussi, millest neljas on turvavööd. Tiheda asustuse tõttu sõidavad liinidel suurema mahutavusega nii iste- kui ka seisukohtadega bussid, kuid bussipeatused asuvad lähestikku ning sõidukite liikumiskiirus on väike.

Hiiumaa

Hiiu vald. Koolibussides on turvavööd olemas, lapsed seisma ei pea. Kohalikke liine ei ole ning maakonnaliinidel on bussid turvavöödega varustatud.

Ida-Virumaa

Jõhvi vald. Turvavööd on bussides olemas. Kehtiva hankelepingu kohaselt bussijuht reisijat peale ei võta, kui talle pole istekohta.

Lüganuse vald. Vallas ei korraldata vallasisest koolitransporti, see on praegu ja ka edaspidi lahendatud maakondlike vedudega. Kiviõli linnas on üks linnaliinibuss, ülejäänud liinid on maakonnaliinid (lepingud lõpevad 2019, 2020). Ida-Viru ÜTK uue hanke tingimustes on turvavöö nõue.

Toila vald. Toila gümnaasiumi õpilaste vedamiseks nõutakse hankes turvavöid. Samuti peab kõigile õpilastele olema bussis tagatud istekoht. Vedaja jättis mõnede busside puhul turvavööde nõude täitmata, vald kontrollis ja tegeleb sellega. Kohalikke liine ei ole.

Jõgevamaa

Jõgeva vald. Kõigis valla õpilasliinide bussides on olemas turvavööd, mille kinnitamist bussijuhid nõuavad. Õpilasliinide bussides on kõigile õpilastele ette nähtud istekoht, keegi seisma ei pea.

Mustvee vald. Vallaliinide bussides on turvavööd olemas, bussid on suured ja sõitjad seisma ei pea. Eraldi nõudeid kehtestatud ei ole, sest probleeme ei ole.

Järvamaa

Järva vald. Koolibussides on turvavööd olemas ja kõik sõitjad saavad istuda. Järvamaa ÜTK liinidel kehtivate turvanõuete kohta infot ei ole antud.

Türi vald. Koolibussides on turvavööd olemas. Peale koolitranspordi Türi vald muid ühistransporditeenuseid ei paku.

Läänemaa

Lääne-Nigula vald. Kõikides õpilaste veoks kasutatavates bussides on turvavööd. Bussis seismise kohta teavet ei ole. Kohalikud avalikud ühistranspordiliinid puuduvad.

Vormsi. Ühistransport puudub.

Lääne-Virumaa

Rakvere vald. Koolibussides on turvavööd. Liinivedudel kasutatakse busse, mis on varustatud turvavöödega, kuid mitte kõikidel liinidel või väljumistel. Bussid on liine teenindama valitud arvestusega, et keegi ei peaks sõidu ajal seisma. Edaspidi (2022) on kavas turvavööde nõue kehtestada ka liinibusside hanketingimustes.

Tapa vald. Koolibussides on turvavööd ning lapsed sõidu ajal seisma ei pea. Kohalikke liine ei ole.

Haljala vald. Koolibussides on turvavööd ning lapsed sõidu ajal seisma ei pea. Kohalikke liine ei ole.

Viru-Nigula vald. Viru-Nigula vallas on koolitransport korraldatud nii avalike liinide kui ka eraldi õpilasliinidega. Avalike liinide liinibussides on turvavööd, kuid õpilasliinide bussides turvavööd puuduvad, kuna busside vanusest tulenevalt ei olnud nende olemasolu vajalik. Uue hanke dokumentides (perioodiks 2019–2021) on kehtestatud turvavööde nõue. Ükski õpilane pole pidanud püsti seisma.

Põlvamaa

Põlva vald. Vallas on kaks koolibussi, mis sõidavad graafiku alusel. Mõlemas koolibussis on tagatud ohutusnõuded (turvavöid vastuses ei mainita, kuid bussid on uued ehk need peaksid olemas olema). Kohalikke liine ei ole. Põlva valla territooriumil sõidavad maakonnaliinide bussid. Kagu-Eesti Ühistranspordikeskus kinnitas, et bussid on varustatud turvavöödega. Seismine bussides on lubatud, kuid mitte pikemalt kui 15 kilomeetrit.

Räpina vald. Kohalikke liine ja koolibussiliine ei ole. Maakonnaliinide hankelepingutes on kehtestatud turvavööde nõue.

Pärnumaa

Häädemeeste vald. Koolibussides (kaks tükki) on turvavööd ja bussijuhid nõuavad nende kinnitamist. Õpilased ei pea bussis seisma. Kohalikke liine ei ole.

Põhja-Pärnumaa vald. Vallas on kaks kohalikku liini, mis teenindavad põhiliselt Pärnu-Jaagupi piirkonna õpilasi, ning üks koolibuss Vändra piirkonnas. Turvavööd on kõigis bussides. Võimalik, et mõned sõitjad peavad bussiga sõites püsti seisma. Ettevalmistamisel on uus hankemenetlus, milles on suurendatud minimaalset istekohtade arvu, et kõik sõitjad saaksid asulavälisel teel sõitvas bussis istuda.

Saarde vald. Liinibussides ja koolibussides on turvavööd. Õpilased koolibussides seisma ei pea.

Kihnu vald. Ühistransporti ei ole.

Raplamaa

Kohila vald. Valla siseliinide bussid on varustatud turvavöödega. Bussides on iste- ja seisukohad. Nii kohaliku omavalitsuse teedel kui ka riigiteedel on kohti, kus suurematel bussidel ei ole tagasipööramise ja manööverdamise võimalust. Mõnel teel sõidavad väiksemad bussid, kus ei pruugi kõigile istekohti jaguda.

Märjamaa vald. Nii turvavööd kui ka istekohad on kõigile tagatud. Õpilaste transporti korraldab Põhja-Eesti ÜTK ning turvanõuded on ette nähtud hanketingimustes.

Saaremaa

Muhu vald. Bussis on turvavööd ning kõigile sõitjatele ette nähtud istekoht. Maakonnaliinide bussides praegu turvavöösid ei ole, uues hankelepingus (01.02.2020) on see nõue kehtestatud.

Saaremaa vald. Õpilasliinide ja valla bussides on turvavööd ning kõigile sõitjatele on ette nähtud istekoht. Kõigis maakonnaliinide bussides turvavöösid ei ole. Uues hankelepingus (01.02.2020) on turvavööd ka maakonnaliinidel kohustuslikud.

Ruhnu vald. Ühistransporti ei ole.

Tartumaa

Elva vald. Vallas piirides ja linnas sõitvates koolibussides ning kohalikes liinibussides on turvavööd. Nõutud on istekohtade arv vastavalt sõitjate arvule. Käigus on kolm koolibussi, ühe bussiga on tehnilise passi järgi lubatud vedada seisvaid sõitjaid.

Kambja vald. Kooliliinidel ja valla siseliinidel on bussides turvavööd. Asulavälise koolitranspordi pakkujalt nõutakse turvavööde olemasolu ning istekohtade arv on olnud seni piisav, et vältida sõitjate seismist.

Nõo vald. Koolitransport on korraldatud avaliku liiniveoga (Tartumaa ÜTK). Bussides on turvavööd. Sõidu ajal seismise kohta infot ei ole.

Peipsiääre vald. Õpilasi sõidutab neli väikebussi, milles on istekohti 19, 22, 23 ja 32. Kõikides bussides on olemas turvavööd. Õpilasliinide bussides saab iga õpilane sõidu ajal istuda.

Tartu vald. Õpilastransport on enamasti korraldatud maakonnaliinide bussidega, mida korraldab Tartumaa ÜTK. Bussid on varustatud turvavöödega. Puudub teave selle kohta, kas õpilasliinide bussides on turvavööd olemas. Sõitjate seismise kohta infot ei ole.

Luunja vald. Koolibussides on turvavööd ja lapsed ei pea asulavälisel teel sõitvas bussis püsti seisma. Kooliekskursioonideks jm tellitakse turvavöödega varustatud bussid.

Valgamaa

Otepää vald. Koolilapsed sõidavad maakonnaliinide bussidega, kohalikke bussiliine ei ole. Hankija on Valgamaa ÜTK. Alates 1. septembrist 2019 sõidavad turvanõuetele vastavad bussid ja tellimisel on arvestatud prognoositava sõitjate arvuga.

Tõrva vald. Kooliliine teenindavad maakonnaliinide bussid. Alates 1. septembrist 2019 teenindavad maakonnaliine uued bussid, mis vastavad turvanõuetele, arvestatud on eeldatava reisijate arvuga.

Valga vald. Koolilapsed sõidavad maakonnaliinide bussidega. Alates 1.septembrist 2019 teenindavad maakonnaliine uued bussid, arvestatud on eeldatava sõitjate arvuga.

Viljandimaa

Viljandi vald. Koolibussides on turvavööd olemas. Bussid on tellitud arvestusega, et lapsed saaksid istuda. Kohalikku liinivedu ei ole.

Mulgi vald. Koolibussides on turvavööd, keegi seisma ei pea. Kohalikke liine ei ole, maakonnaliinide bussides on turvavööd.

Põhja-Sakala vald. Turvavööd on olemas. Busside tellimisel on arvestatud, et inimesed püsti seisma ei pea.

Võrumaa

Antsla vald. Praegu turvavöösid ei ole, kuid peagi korraldatakse uus hange õpilasliinidele. Uutes hanketingimustes nõutakse turvavööde olemasolu. Sõitjate seismise kohta teavet ei ole.

Setomaa vald. Bussides, mis sõidavad õpilasliinidel/vallaliinidel asulavälisel teel, on turvavööd olemas. Sõitjate seismise kohta teavet ei ole.

Võru vald. Kohalikke liine ei ole. Koolibusside tellimisel nõutakse turvavöösid ning istekohti jätkub kõigile.

Rõuge vald. Bussides on turvavööd. Õpilasliinidele on hanketingimustes kehtestatud nõue, et need bussid peavad olema turvavöödega varustatud. Keegi ei pea sõidu ajal seisma.

Linnadest ei vastanud Haapsalu, Maadru, Narva-Jõesuu ja Viljandi, valdadest Raasiku, Kuusalu, Alutaguse, Põltsamaa, Kadrina, Vinni, Väike-Maarja, Kanepi, Lääneranna, Tori, Kehtna, Rapla, Kastre.

Samal teemal

20.09.2019
Õiguskantsleri löök presidendile: kaitsevägi võib ohu korral tegeleda luurega
17.09.2019
FOTOD | Õiguskantsler Madise: häbiposti pandud lastekaitsja ei saa ennast kaitsta
29.07.2019
Õiguskantsler: kraanalt ei tohi võtta teekasutustasu
26.07.2019
Õiguskantsler tahab muuta ebaausat toiduabi jagamise korda