Foto: Martin Ahven
Ohtuleht.ee 5. oktoober 2019 15:00
Brexiti ehk Ühendkuningriigi euroliidust lahkumise saatus on vaid nädalad enne selle praegust eeldatavat kuupäeva (31.10) endiselt lahtine. Euroopa Liit aga valmistub siiski selleks, et sel kuupäeval Brexit ikkagi toimub ning toimub ilma ELi-Suurbritannia vahelise leppeta. Euroliidu kodanikele, sh eestlastele, tähendab see keerulisi olukordi reisides, äri tehes, õppides jne. Õhtuleht tuleb appi ja vastab koostöös välisministeeriumiga Brexitit puudutavatele küsimustele, nii suurtele kui väikestele, mis Eesti inimest mõjutada võivad.

Kuidas muutub teekond Londonisse Tallinna lennujaamast sealse lennujaama välisukseni?

Kui Tallinna lennujaamast suunduda Londonisse või mujale Ühendkuningriiki jõudvale lennule, siis pärast Brexitit on tegemist väljumisega Euroopa Liidust. See tähendab, et piirkontrollis peab reisija näitama passi.

Ühendkuningriigi leppeta lahkumise korral hakkavad kehtima teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks ravimid, kultuuriväärtused jne) väljaviimisele erinõuded ning mõnede kaupade väljaviimine on keelatud. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Maksu- ja tolliameti veebilehel on toodud info selle kohta, millistele kaupadele on kehtestatud erinõuded (nt: kultuuriväärtused, ravimid, sularaha, ohustatud looma- ja taimeliigid, relvad ja laskemoon).

Mida ma pean tollis deklareerima?

Reisijad peaksid olema valmis, et Ühendkuningriiki sõites kohaldatakse tollimaksuvaba impordi suhtes samu piiranguid kui mitte-liikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes.

Täpsema ülevaate saab reisijatele ettenähtud juhistest veebilehtedel „Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole“ ja „Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist“.

Brexiti kohta saab lisainfot veebilehelt brexit.mfa.ee

Hea lugeja, kui sul on Brexitiga seoses mõni küsimus, millele tahaksid vastust, siis kirjuta meile aadressil yleskutse@ohtuleht.ee!