Foto: Tiit Tamme
Ohtuleht.ee 3. oktoober 2019 12:00
Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks seisukohad Euroopa pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“ kohta, millega Eesti toetab põhimõtteliselt kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050.

Nädala algul avaldasid SEI Tallinn ja OÜ Finantsakadeemia “Eesti kiimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüsi“, mille käigus kaardistati, kuidas saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus - millised peaksid olema selleks tehtud muudatused ning nende mõjud. Analüüsis loetletud tegevuste elluviimisel on Eestil võimalik jõuda kliimaneutraalsuseni 2050. aastaks. Selleks tuleb panustada nii avalikul, era- kui ka kolmandal sektoril. Strateegiliselt tarkade otsuste korral on kõik need investeeringud potentsiaalselt pikaajaliselt tulutoovad.

Valitsus peab oluliseks, et arvestataks liikmesriikide ja piirkondade eripärasid ning kliimaneutraalsuse saavutamist toetaks piisavad üleminekumeetmed. Riikidel peab säilima õigus valida eesmärkide saavutamiseks neile sobivaid viise, sealhulgas teha kliimaneutraalsuse saavutamiseks suveräänseid maksuotsused.

Eesti peab ka oluliseks, et üleminek kliimaneutraalsusele toimuks järk-järgult ning tähelepanu pöörataks võimalike negatiivsete sotsiaalsete mõjude vähendamisele. Suur töö seisab ees, et leida sobivad ja keskkonnasõbralikud tehnoloogiad süsinikuheite vähendamiseks, püüdmiseks ja ümbertöötlemiseks. Samuti alternatiivkütuste kasutuselevõtuks, hoonete energiatõhususe tõstmiseks ja taastuvenergia salvestamiseks.

Eesti inimesed peavad kliimaküsimustega tegelemist tähtsaks. Septembris avaldatud Eurobaromeetri tulemuste kohaselt toetab 85 protsenti Eesti elanikest Euroopa majanduse 2050. aastaks kliimaneutraalseks muutmist.

Kommentaarid  (19)

vot 11. oktoober 2019 18:44
nüüd uue sõja alguses tuleb huvi tunda selle jama põhjustatud CO2 tõusule ja kas sõjariistad kasutatavad ka nõutud BIODIISLIT. Ma olen alati õudusega , neid autode ja muude hoonete mõttetut põletamist igasuguste protestantide poolt
teadja 4. oktoober 2019 01:13
''Kindlasti peame oluliseks, et riikidel säilib paindlikkus oma eesmärkide täitmisel valida neile sobivaid viise, sealhulgas teha kliimaneutraalsuse saavutamiseks suveräänseid maksuotsuseid.'' Kliimasoojenemine on petuskeem läbi mille kantida läbi maksude raha inimestelt ladvikusse ning kolmandasse maailma. Seda plaani on Rooma Klubi juba aastakümneid pidanud. Lugege, uurige selle kohta. Inimtekkeline kliimasoojenemine on võlts. Kliima muutub läbi aja loomulikult, kuid inimestes tahetakse läbi ajupesu tekitada süütunnet. See on täitsa suur teema. Jõuame tagasi kommunismi läbi agenda 21.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS