Vaade Helsingi Keskraamatukogu saalist. Soomlased oskavad üldiselt inglise keelt, mis teeb sõprade leidmise selles keelerühmas lihtsaks.Foto: EPA/Scanpix
Toimetas Greete Kõrvits 2. oktoober 2019 22:10
Soomes elavad inimesed, kelle emakeeleks on mõni võõrkeel, suhtuvad integratsiooni erinevalt: kes võtab agaralt omaks soomlase identiteedi, jäädes samas truuks oma juurtele, kes aga ei pea seda vajalikuks. Erinevalt näiteks somaallastest on enamikul Soomes elavatest eestlastest mõni soomlasest sõber, samas on sõpru kõige lihtsam leida inglise keele kõnelejal.

Inglisekeelne väljaanne Helsinki Times vahendab kokkuvõtet Soome pealinnas ning selle ümbruses läbi viidud uuringu tulemustest. Uurijad küsitlesid muukeelseid elanikke Vantaas, Helsingis ja Espoos, keskendudes viiele suurimale võõrkeelse emakeelega inimrühmale. Nendeks on somaalia, inglise, araabia, vene ning eesti keelt kõnelevad inimesed.

Enam kui kolmveerand küsitletutest tunneb, et on saanud kas enam-vähem või täielikult Soome ühiskonna liikmeteks. Väiksem osa välismaa taustaga elanikest leiab lausa, et ongi soomlased. Kõige sagedamini peab end soomlaseks somaali keelt kõnelev inimene (43 protsenti ehk ligi pooled vastanud somaalia keele rääkijatest), kõige vähem aga eesti keele kõneleja (10 protsenti).

Uuringu läbiviija Pasi Saukkonen selgitab, et kuna enamik eestlasi elab Soomes töö tõttu ning paljud neist plaanivad kunagi kodumaale naasta, pole selles midagi väga imestada.

„Eestlased ei tunne eriti tugevat tungi siin integreeruda,“ sõnas Saukkonen.

Absoluutselt kõigi viie keelegrupi esindajad tundsid väga tugevat sidet oma päritolumaaga, samas näiteks somaallased ei näe mingit probleemi n-ö topeltidentiteedi omamises, pidada ennast ühtaegu nii soomlaseks kui somaallaseks.

Somaallased oskavad ka kõigist viiest rühmast kõige paremini soome keelt. Samas on paradoksaalne see, et neil on teistega võrreldes palju vähem soomlastest sõpru ja lähedasi. Tervelt 45 protsenti tunnistas, et neil pole ühtki soomlasest sõpra.

Pea kolmandik araabia keele kõnelejatest sõnas samuti, et ühtki uuelt kodumaalt pärit inimest nende sõprade ringis ei eksisteeri. Eesti ja vene keele kõnelejate olukord on tunduvalt parem, mõlema grupi liikmetest üle pooltel on soomlastest sõpru. Kõige rohkem on soomlastest sõpru aga inglise keele emakeelega inimestel, õieti polegi nende seas pea ühtegi, kes soomes sõprussuhteid loonud ei oleks. Uuringu läbiviijad oletavad, et küllap on see tänu soomlaste heale inglise keele oskusele.