Repliik

Küsimus | Miks riigikeele oskus lonkab endiselt? (15)

Arvamustoimetus, 25. september 2019 14:07
Foto: Martin Ahven
Jüri Ratas kirjutas sotsiaalmeedias Stenbocki majas külas käinud noortest, et nood juhtisid tähelepanu, et on vaja paremaid võimalusi eesti keele õppeks ja need võiksid avaneda varem kui koolis. Keskerakonna haridusminister on olnud alates 2002 aastast kolmel korral Mailis Reps. Ratas ise on peaminister 2016.aastast. Mida on nii Reps kui Ratas venekeelse hariduse kaitsmise kõrval teinud eestikeelse õppe edendamiseks? Kas noorte kriitika pole mitte hinnang valitsuse tegematajätmistele?

Andre Hanimägi, Keskerakonna avalike suhete juht: Jüri Ratase ja Mailis Repsi roll on peaministrina ja haridus- ning teadusministrina olnud suur erinevate küsimuste lahendamisel, kuid keeleõppe puhul vaatleme siiski erakonna ja seega ka  valitsuse tööd tervikuna.

Eesti Keskerakond on peaministrierakond 2016. aasta lõpust. Keeleõppe puhul on väga oluline märksõna järjepidevus. Paljud eesti keele kui teise keele õppe võimalused ja algatatud tegevused toimivad juba aastaid. Samas on ka mitmeid uusi algatusi, näiteks programm „Professionaalne eestikeelne õpetaja igasse vene õppekeelega lasteaiarühma". Programm pakub täiendavat võimalust senistele õppemeetoditele (keelekümblus, lõimitud aine- ja keeleõpe jne). Eelmisel sügisel alustati pilootprogrammiga, milles osales 10 Tallinna ja 11 Ida-Virumaa lasteaeda kokku 53 rühmaga. Kohalikud omavalitsused said riikliku toetuse abil tasuda 53 eestikeelse õpetaja tööjõu- ja koolituskulude ning õppevahendite eest. Sel õppeaastal toetatakse koostöös Tallinna Ülikooliga 30 uue rühma osalemist projektis. Ettevalmistamisel on programmi laiendamine ka üldhariduskooli esimestesse klassidesse.

Viimastel aastatel on olnud tähelepanu all eesti keele õppe digilahenduste arendamine, et iga inimene saaks igal ajal ja igas kohas tasuta õppida eesti keelt. Äsja valmis edasijõudnutele mõeldud e-õppe kursus „Keeletee“ (www.keeletee.ee), mis võimaldab iseseisvalt eesti keelt õppida nii vene- kui ingliskeelsetel õppijatel, pakkudes selleks nii lugemise, kirjutamise kui ka teksti mõistmisega seotud harjutusi.

E-kursus on tasuta ning e-kirja vahendusel saab nõu ja abi küsida ka eesti keele õpetajalt. „Keeletee“ on jätkuks populaarsele e-kursusele „Keeleklikk“ (www.keeleklikk.ee), mis on suunatud algajatele. Mõlemat kursust on arendatud riigi toel.

Samuti toetab riik jätkuvalt  Ida-Virumaa lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajate tasuta B2 ja C1 taseme eesti keele koolitust, et nad sooritaksid nõutava tasemeeksami. Toetatakse kutseõppurite ja üliõpilaste erialast riigikeele õpet, et parandada nende karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul ning haridusasutuste koostööprojekte, eesmärgiga parandada inimeste keeleoskust ja soodustada lõimumist.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee