Eesti uudised

PUHAS TÖÖ: mees tassis pärast lahutust ühise elamise tühjaks ja tegi jagataval krundil lageraiet (142)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 20. september 2019, 10:47
Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia
Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ning ära on viidud ka uksed-aknad ja isegi elektrijuhtmed seina seest. Veelgi enam – mees oli jõudnud maha sahkerdada kolm sõidukit, kuurist jätnud järele vaid vundamendi ning võtnud maha 2,6 hektarit kasvavat metsa.

140 000eurosest ühisvarast jäi pärast mehe sahkerdusi alles ligikaudu 16 000 kahepeale jagamiseks. 

Pärast abielu lahutamist kolis naine pere ühisest kodust koos ühiste lastega üüripinnale. Abielu küll lahutati, kuid jagamata jäi poolte abielu jooksul soetatud ühisvara, mida otsustati jagada hiljem. Jagamata jäi hoonestatud kinnistu koos kasvava metsaga, kaks sõiduautot, traktor ning suurem osa vallasvarast.

Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ja elamu on muudetud elamiskõlbmatuks: elamult oli eemaldatud ja ära viidud kõik aknad, välisuks ning siseuksed, hüdrofoor, suures ulatuses elektrijuhtmestik, pliit, köögimööbel koos valamu ja segistiga ning wc-pott. Saunast oli eemaldatud ja ära viidud lava, osaliselt laudis, keris ja dušisegist. Läinud olid laminaatparkett ja suurem osa elamu siseviimistluses kasutatud laudisest. Hoovi peal seisnud kuurist oli järel üksnes vundament, olgugi,et ehitusluba hoone lammutamiseks ei olnud. Lisaks oli mees katkestanud elektriliitumise ja veeühenduse. 

Kuna elamule ei ole väljastatud ehitusteatist ümberehitamiseks ega taotletud luba elamu lammutamiseks, on mees kirjeldatud toimingud teostanud omavoliliselt ja seadusevastaselt. 

Ühisvaraks oli ka kasvav mets suurusega 2,6 ha ning ka selle oli mees loetud kuud pärast lahutust jõudnud lageraie korras maha võtta. Sama ajaga võõrandas mees kolmandatele isikutele samuti ühisvarana registreeritud kaks sõiduautot ning traktori. Metsa osas pöördus naine süüteo teatega ka politsei poole, kuid politsei asus seisukohale, et tegemist on tsiviilvaidlusega ning nemad aidata ei saa. 

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosileht peab taolist käitumist erakordseks ning soovitab sellise lahenduse vältimiseks ühisvara jagada hiljemalt koos lahutusega. “Olen juristina töötanud 16 aastat ning lahendanud erinevaid lahutusega seotud vaidlusi, kuid midagi sellist ei ole ma veel näinud – mees on ühisvara jagamise kartuses realiseerinud sisuliselt kogu võimaliku olemasoleva vara. Minu selge soovitus juristina on varalahususe peale mõelda juba abielu ajal – ühelt poolt maandab see riske ning teisalt on pärast võimalikku lahutust oluliselt lihtsam asju ajada ning jagada. Kui lahutatakse siiski ühisvara režiimis olles, soovitan varajagamisega tegelema hakata koheselt pärast lahutust,” sõnas Roosileht.

Kõnealune ühisvara jagamise nõue on tänaseks antud kohtu menetleda.

Õigusbüroo juristi selgitus, kuidas selliseid olukordi vältida
Tasub teada, et kuni jagamiseni kohaldatakse ühisvara valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ühisvara valitsemise kohta kehtestatud nõudeid. See tähendab, et abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Abikaasadel on õigus vallata ühisvara hulka kuuluvaid esemeid ühiselt.   

Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Vara loetakse abikaasade ühisvara hulka kuuluvaks seni, kuni ei ole tõendatud selle kuulumine abikaasa lahusvara hulka. Ühisvarasse kuuluvad seega eelduslikult kõik abielu kestel omandatud varalised õigused, muuhulgas ka omandamisõigused.

Kui üks abikaasa ei osale ühisvara korrapärases majandamises piisava põhjuseta ja on korduvalt kuritarvitanud oma õigust ühisvara valitseda ning seetõttu on oluliselt ohustatud teise abikaasa õigused, võib abikaasa nõuda kohtu kaudu varaühisuse lõpetamist. Samuti võib varaühisuse lõpetamist nõuda ka juhul, kui abikaasa on rikkunud perekonna ülalpidamise kohustust. Kui varaühisus on lõpetatud, saadab kohus sellekohase kohtulahendi ärakirja Notarite Kojale vastava kande tegemiseks abieluvararegistris. Varaühisuse varasuhte lõpetamisel tekib abikaasade vahel varalahusus.

Ühisvaraga seotud vaidlusi aitab vältida abieluvaralepingu sõlmimine. Abieluvaralepingut võib sõlmida kas juba abielu sõlmides või hiljem, kui lõpetatakse varaühisus. Abieluvaralepingu sõlmimine eeldab mõlema abikaasa nõusolekut ning pärast sõlmimist kehtib varasuhtena varalahusus. Varalahususe korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee