Eesti uudised

Aruanne: riigisektoris kasvas keskmine palk üle kümne protsendi (18)

Toimetas Marvel Riik, 14. september 2019 18:00
Riigisektoris palgad kasvad, sest nii suudetakse olla konkurentsivõimeline tööturul, kus töökäis napib.Foto: Teet Malsroos
Avaliku teenistuse värskelt valminud aastaraamat annab ülevaate riigisektoris toimuvast numbrite keeles. Näiteks toob see välja, et valitsussektori keskmine brutopalk kasvas 10,3% ehk 1360euroni.

Valitsussektori keskmise brutokuupalga positsioon võrreldes Eesti keskmise brutokuupalgaga paranes 2018. aastal enamikes valdkondades, kõige enam tervishoiu valdkonnas ja hariduse valdkonnas. Palkade konkurentsivõime paranes kõige enam kohaliku omavalitsuse (KOV) üksustes, kuna seal oli palgakasv valitsussektoris kõige kiirem ehk 12,1%. Palgakasv tuli paljuski õpetajate palgafondi eraldatud lisaraha arvelt, õpetajate brutopalgad kasvasid KOVi sektoris möödunud aastal 15% ja nende keskmine brutokuupalk oli 1478 eurot.

Samal teemal

2019. aastaks eraldati valitsuse otsusega palkade konkurentsivõime hoidmiseks kõikidele asutustele lisaraha palgafondi 2,5%. Teistest asutustest enam said palgapositsiooni parandamiseks lisaraha palgafondi siseturvalisuse valdkond (päästeamet 20%, politsei- ja piirivalveamet 10,7%, häirekeskus 5% ning sisekaitseakadeemia, keskkonnainspektsioon, vanglad ja maksu- ja tolliamet 4,5%), IT-asutused (20%), sotsiaalhoolekande valdkond (12%), õpetajad (3,1%), kultuuritöötajad (5,7%), veterinaar- ja toiduameti veterinaararsti kvalifikatsiooniga järelevalveametnikud (29%), lennuamet (5%) ja välisministeerium (5,9%).

Kuna palk on tööturul suur motivaator, tuleb riigiasutustel teha jõupingutusi palkade konkurentsivõime hoidmiseks. Eesti tööturul prognoositakse keskmise brutokuupalga tõusuks 2019. aastal 6,4%.

Naisi on rohkem kui mehi

Avaliku teenistuse töötajaskond on suhteliselt noor, keskmine vanus on 43,4 aastat, kuid samas on viimastel aastatel keskmine iga kasvanud. Alla 40aastased ametnikud ja töölepingulised töötajad moodustavad 40,7% töötajaskonnast, üle 50aastaseid on veidi alla kolmandiku.

Avalikus teenistuses on 55% naisi ja 45% mehi. Kui nooremates vanuserühmades on meeste ja naiste osakaal suhteliselt võrdne, siis eakamates vanuserühmades on rohkem naisi. Samas kõige rohkem nii mehi kui naisi on vanusegrupis 40–49 aastat.

Avalikus teenistuses on kõrgharidusega inimeste osakaal oluliselt suurem kui Eestis keskmisest – 60% avalikest teenistujatest on kõrgharidusega. Üldkesk-, keskeri- ja kutseharidusega inimeste osakaal on kõigi Eesti töötajate seas 49% ja avalikus teenistuses vastavalt 39%. Kui Eesti hõivatute hulgas on põhiharidusega või sellest madalama haridustasemega 10%, siis avalikus teenistuses on vastava haridustasemega inimeste osakaal peaaegu olematu – 1%.

Aastaraamatuga saab tutvuda SIIT.

Samal teemal

02.08.2019
Kokku lepitud: 2020. aasta alampalk võiks olla 578 eurot
30.07.2019
Läti keskmine kuupalk tõusis 78 euro võrra
28.07.2019
Keskmine palk tõusis teises kvartalis 1419 euroni