Merike Kaunissaare. Foto: Stanislav Moškov
Siim Randla 12. september 2019 07:09
Tartu linnavalitsusse linnakujunduse vanemspetsialisti kohale kandideerinud Merike Kaunissaare, kes ei osutunud valituks, kahtlustab ealist diskrimineerimist ja nõuab Tartu linnavalitsuselt kohtus tuhandeid eurosid hüvitist. 

Merike Kaunissaare kandideeris 2018. aasta aprillis Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda linnakujunduse vanemspetsialisti tähtajalisele teenistuskohale. Hoolimata pikast erialasest töökogemusest, põhjalikust motivatsioonikirjast ja omandamisel doktorikraadist, ei kutsutud Kaunissaaret isegi vestlusele, teatab Eesti inimõiguste keskus. 2018. aasta mais sai Kaunissaare linnavalitsusest lühivastuse, milles teatati, et ta ei osutunud valituks. Seejärel palus Kaunissaare täpsemat teavet ja nende punktide esiletoomist, milles ta ei kvalifitseerunud. Juunis sai ta personalispetsialistilt kirja, milles konkreetset vastust tema küsimusele ei antud, märgib inimõiguste keskus. Linnavalitsus vastas, et konkursile esitas kandideerimisavalduse mitu tugevat kandidaati, kuid pakuti vaid ühte kohta. 

 Kaunissaare pöördus ka õiguskantsleri poole, kelle vastus kinnitas, et avaliku sektori asutusel on kohustus tagada töö- ja värbamisprotsessid, mille tulemusena leitakse parim töötaja. „On avalikes huvides, et avalikke ameteid täidaksid võimalikult kompetentsed isikud. Seetõttu tuleb ametnikuks nimetada isik, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused võimaldaksid teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil,“ märkis õiguskantsler vastuses.

Nüüdseks on Kaunissaare pöördunud Tartu halduskohtusse, kus palub tuvastada tema diskrimineerimine Tartu linnavalitsuse poolt. Kaunissaare palub kohtul määrta talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitiseks 5240 eurot ja moraalse kahju hüvitiseks 15 000 eurot või õiglast hüvitist kohtu äranägemisel.