Pilt on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia
Toimetas Marvel Riik 6. september 2019 18:47
Tallinna linn on haridus- ja teaduministeeriumile saatnud kurva tooniga kirja, et viimastel kuudel on pealinna saabunud palju kolmandatest riikidest pärit alaealisi, kes soovivad lasteaia või koolikohta. Kuna neil ei ole aga elamisluba ega alalist elukohta, ei pea linn neid aitama.

„Selliste laste arv Tallinnas on kasvanud käesoleval aastal väga suures tempos. Meie poole pöörduvatel lastevanematel on õigus töötada või õppida, neil on erinevad viisadokumendid, kuid puudub üldjuhul elamisluba ja Eesti  elukoht rahvastikuregistris,“ kirjutab Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula haridus- ja teadusministeeriumile. „Politsei-ja Piirivalveamet (PPA) on korduvalt pöördunud sel suvel Tallinna haridusameti poole seoses kolmandatest riikidest (Ukraina, Venemaa, Valgevene, Moldova jne) Eestisse elama ja õppima tulla soovijatega. PPA on selgitanud, et lasteaeda või kooli saab vastu võtta ainult lapsi, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ehk elamisluba ning sissekirjutus Tallinna linnas.“

Pajula sõnul saab Tallinnas õppima asuda juhul, kui lapsel on rahvastikuregistri andmetel elukoht Eestis. Arvamus tuleneb koolieelse lasteasutuse ning põhikooli-  ja gümnaasiumiseadusest. Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt loob valla- või linnavalitsus vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Sama kehtib põhikooli puhul.

„Meie hinnangul on tegu laiema küsimuste ringiga, kui ainult ühe omavalistuse probleemiga ning peame oluliseks, et seda küsimust lahendataks riiklikul tasandil ning vajadusel muudetaks vastavaid õigusakte või regulatsioone,“ märkis Pajula.

Kommentaarid  (101)

kuldkuu 8. september 2019 21:19
kuldkuuja kuhu kadus minu kommentaar? Ma panin ainult katkendi ajalehes, ilmselt oleks pidanud kogu
kuldkuu 8. september 2019 21:03
Aga me peaks eeskujuks võtma Ühinenud Araabia maad, neil on lihtsad aga vastupidavad reeglid : Kui me võtaks üle AÜE süsteemi, siis tähendaks see järgmisi samme. Esiteks – kõik välismaalase tuleku ja mineku kulud kannab ta ise või tema tööandja (või kõrgkool). Tööandja vastutab, et välismaalane ja tema pereliikmed ei jääks Eestisse ripakile. Selleks tööandja broneerib riigieelarvesse väljasaatmiskulud või võetakse kulud maha ettevõtte kontolt. Teiseks – välismaalase sotsiaalkulud (haridus, sealhulgas keeleõpe, tervishoid, kultuurilised vajadused jne.) kannab ettevõtja. Kolmandaks – riik ei k
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS