Eesti uudised

Rahapesu ei leidnud kinnitust: kohus mõistis Kärdla sadama asjas süüalused õigeks 

Siim Randla, 5. september 2019 07:10
Foto: Meisi Volt
Pärnu maakohus kuulutas Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes välja kohtuotsuse ja mõistis kõik süüdistatavad rahapesus õigeks.

Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele ja OÜ-le Seller Hulgi oli süüks pandud rahapesu grupis ja suures ulatuses, Tanel Malka ja OÜd Faasion süüdistati grupis ja suures ulatuses toime pandud rahapesule kaasaaitamises. Kohus mõistis läinud reedel kõik süüdistatavad nendes süüdistustes õigeks.
Kohus selgitab, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo, milleks süüdistuse järgi oli Hillar Kuke sooduskelmus – võltsitud andmetega dokumentide esitamisega sai Kukk EASist Kärdla külalissadama ehituseks määratud toetusest pettuse teel 179 424 eurot, mis liikus ASi Nordecon kaudu alltöövõtja, s.o OÜ Hiiu Teed arvelduskontole.

Süüdistuses on leitud, et 2013. aasta teises pooles kaasas Kukk oma plaanide teostamiseks süüdistatavad, sest soovis saada EASist sadama ehituse käigus välja petetud 179 424  eurot, mis oli laekunud OÜ Hiiu Teed arvelduskontole. Kohus tuvastas, et 2013. aasta oktoobri alguseks, kui süüdistuse järgi hakkas OÜ Hiiu Teed kontolt rahapesuga seoses välja petetud raha liikuma, oli Kukk valeandmete esitamisega EASilt välja petnud toetust summas 24 019 eurot, millest OÜ Hiiu Teed kontole oli jõudnud maksimaalselt 6103 eurot. Süüdistuses leiti, et 15 000 eurost suurema väärtusega tehingutes on reaalne oht rahandus- ja majandussüsteemi normaalsele toimimisele ja seega oli tegemist rahapesuga.  Kohus märgib, et ei saa süüdistuse piirest väljuda ja uurida, kas OÜ Hiiu Teed arvele jõudnud 6103 euro näilike  tehingute abil liigutamine võis reaalselt ohustada majandussüsteemi normaalset toimimist.
Protsessis Tanel Malka ja OÜd Faasion kaitsnud vandeadvokaadi Raul Ainla sõnul esitas prokurör süüdistuse rahapesus, kuid kohus ei näinud süüdistatavate tegevuses kuriteo koosseisu.

„Koosseisu puudumine pidi prokurörile olema ettenähtav, aga prokuratuur lähebki üsna sageli kohtusse nii-öelda katsetama, et oma eesmärke saavutada. Kriminaalmenetlus on võistlev ning sageli õnnestub ka küsitava väärtusega süüdistuse korral süüdistatavad kokkuleppele sundida või saavutada nende süüdimõistmine,“ ütles Ainla Õhtulehele. Tema sõnul kestis kohtueelne menetlus lubamatult kaua, mis tõi kaasa menetluse lõpetamise osas süüdistuse paragrahvides. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud,  prokuröril on 15 päeva aega see ringkonnakohtus vaidlustada.