Eesti uudised

Vaimulikud paluvad siseministeeriumilt arestimajas kinnipeetavale kaelaristi paela alles jätta (25)

Siim Randla, 3. september 2019 07:06
Foto: Unsplash
Arestimaja sisekorraeeskirja määruse muutmisega tahab siseministeerium lisada keelatud esemete loetellu ka paelad, mistõttu oleks Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri Ruudi Leinuse hinnangul oluline, et see ei hõlmaks kaelaristi paela.  

Siseministeerium on saatnud eelnõu arvamuse avaldamiseks ka Eesti Kirikute Nõukogule. Leinuse teatel lisatakse arestimaja sisekorraeeskirja tehtavas täienduses keelatud esemete loetellu ka paelad. „Kindlasti oleks oluline, et see ei hõlmaks neid paelu, millega on inimese kaelas näiteks kaelarist. Kuivõrd religioosne sümboolika on arestimajas lubatud, siis eeldame, et on lubatud ka kaelaristid, kuid oleks vajalik saada ka eelnõu tekstis see kindlus, et keeld ei laiene siis, kui pael on vajalik religioosse sümboolika kandmiseks,“ teatas Leinus siseministeeriumile. 

 Arestimaja sisekorraeeskirja määruse muutmisega tahab siseministeerium kehtestada uue korra, mille järgi kinnipeetud ning tema kaitsja eraldatakse kohtumisel klaasseinaga ning suhtlemine käib telefoni teel. Advokatuuri hinnangul ei saa sellisel juhul olla kindel, et vestlust ei kuulata pealt, on kirjutanud ERR.

"Vesteldes kliendiga telefoni teel, ei saa olla kindlust, et kõrvalised isikud ei kuula advokaadi ja kliendi vahelist vestlust pealt. Suhtlus kaitsjaga peab toimuma vahetult, segamatult ja ilma sisulise kontrollita," on Eesti Advokatuur siseministeeriumile saadetud kirjas teatanud.

Leinus lisas ka, et arestimajas vaimulikuga kokkusaamine peab kindlasti olema vahetu, mitte läbi klaasseina. Ta märgib, et vaimulikul on kohustus hoida pihisaladust, mis hõlmab ka seda, et kolmandad isikud ei tohiks kuulata pihtija ja pihi vastuvõtja omavahelist vestlust pealt. Telefoni teel peetav vestlus seda kindlust ei anna, kinnitab Leinus.