Eesti uudised

ÕL VIDEO | TTÜ TOETUSRAHAPETTUSE SKANDAAL: Aaviksoo möönab, et ülikooli reegleid on rikutud (73)

Kristjan Väli, 2. september 2019 11:46
Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) annab esmaspäeva keskpäeval ülevaate, kuidas on läinud Ragnar Nurkse instituudi kulude uurimine.

Samal teemal

Teadusprorektor professor Renno Veintha ütleb, et uurimiskomisjon võttis esimese asjana ühendust nn vilepuhujaga, kes Postimehe vahendusel kogu väidetava sahkerdamise päevavalgele tõi. Doktorant Keegan McBride andis neile kõik materjalid, mille alusel Nurkse instituuti süüdistatakse. Veintha sõnul ei ole uurimiskomisjon leidnud ühtegi suurt ebakõla. Küll aga on probleem tööajatabelite puudumine. Projekti teise osa kohta puuduvad tööajatabelid täielikult. Esimese poole kohta on tabelid olemas. 

Veintha sõnul ei leidnud kinnitust väide, et Nurkse instituudis oleks  toimunud dokumentide võltsimine. Samuti ei leidnud kinnitust McBride väide, et teadurid, kes projektis ei osalenud, said selle eest tasu. "Esitati veenvaid tõendeid, mis suuremal või vähemal määral näitavad, et teadurid on projektiga tegelenud," lausub Veintha.

Veintha ütleb, et raamatupidamine ei saanud kindlasti asjaga seotud olla, sest TTÜs on keskne raamatupidamine, mis töötab instituudist eraldi. Kokkuvõteks ütleb ta, et reegleid on rikutud, aga midagi kuritegelikku ei ole tänaseks leitud. Veintha lubab siiski, et uurimine kestab edasi.

Jaak Aaviksoo sõnab: "Väga halb lugu. Ei ole kahtlust, et ülikooli reegleid on rikutud." Ta lisab, et tal ei ole olnud mingit vajadust midagi varjata. "Tõe välja selgitamine on minu, ülikooli ja kõigi teiste eesmärk," lausub Aaviksoo.

Augusti lõpus moodustas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo komisjoni, kes hakkas uurima süüdistusi, mis on seotud Ragnar Nurkse instituudiga. Komisjoni eesotsa määras Aaviksoo teadusprorektor professor Renno Veintha.

Süüdistuse kohaselt toimus Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) Ragnar Nurkse instituudis räige sahkerdamine, mille käigus andsid teadlased Euroopa Komisjonile valeandmeid töötundide kohta, et saada lisarahastust. Raha jagati teaduritele, kes projektis tegelikult ei osalenud.

Nurkse instituudi teadur rääkis Aaviksoole pettusest juba kevadel, ent rektor jättis juhtunu tähelepanuta. Hiljem põhjendas ta oma käitumist sooviga pakkuda nn vilepuhujale anonüümsust.

Tallinna tehnikaülikooli teadlased, professorid ja õppejõud avaldasid möödunud nädalavahetusel avaliku kirja rektor Jaak Aaviksoole, milles seisis, et olukorras, kus prokuratuur algatas kriminaalmenetluse, on ainuvõimalik lahendus koolijuhi tagasiastumine.

TTÜ rektori on ametisse kinnitanud kuratoorium. Viimasel on ka õigus avaldada rektorile umbusaldust ja ta enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastada, kuulates enne ära ka ülikooli nõukogu arvamuse.

Samal teemal

08.10.2019
TTÜ lõpetas sisemised uurimised rahastusskandaali kohta: ajalehes esitatud süüdistused on alusetud, vilepuhuja ei teinud meiega koostööd
08.09.2019
TalTechi uurimiskomisjon ei tuvastanud Nurkse instituudis pettust
05.08.2019
TTÜ rahastamisskandaal valitsuse prioriteete teaduse toetamisel ei muuda
04.08.2019
ÕL VIDEO JA GALERII | REPSIL MÕÕT TÄIS: Aaviksoo ja TTÜ said kaela järelevalvemenetluse