Haron Dikajevi jõugu kohtuotsuse kuulutamine Foto: Robin Roots
Ohtuleht.ee 21. august 2019 14:14
Harju maakohus mõistis kolmapäeval staažika allilmategelase Haron Dikajevi süüdi kuritegeliku ühenduse juhtimises ja karistas teda 12aastase vangistusega. 

Süüdi mõisteti ka teised kohtualused, kes peavad trellide taga veetma kuus kuni 13 aastat. Samuti tuleb neil riigile loovutada ligi 400 000 eurot, mis kuritegudega teeniti, ning hüvitada kaitsjatasud, menetluskulud ja kannatanute tsiviilhagid.

Riigiprokuratuur esitas süüdistuse kokku 18 inimesele, kellest enamikule heideti ette 54aastase Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist. Kümme neist otsustas juba varem kokkuleppele minna ja nii kuulas sel nädalal üldmenetluses kohtuotsust ainult kaheksa meest.

Dikajevit süüdistati aastaid tegutsenud kuritegeliku ühenduse juhtimises, kuhu kuulus lisaks temale 12 meest. Neist enamikku on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus oma tegevust majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega. Muu hulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Läti ja Leedu vabariigile ligikaudu 300 000 eurot kahju. Jõuku finantseeriti ka Eestis toime pandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama enda nimele järelmaksu- ja laenulepinguid. Selle tulemusena sai ühendus tehnikat ja sularaha.

Süüdistatavatele heideti ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja võltsdokumendi kasutamist, tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid. 

Uurimine kestis kolm aastat

Uurimist alustati 2012. aasta lõpus ja keskkriminaalpolitsei pidas enamiku kahtlusaluseid kinni 2015. aasta aprillis ja juunis. Kohtusse jõudis kriminaalasi 2016. aasta alguses.

Riigiprokurör Vahur Verte ütles pärast süüdistuse esitamist, et kuritegelik ühendus oli püsiva struktuuri ja selge hierarhiaga ning tegutses range konspiratsiooni varjus. "Uurimisel kogutud info järgi hoolitses ühendus oma liikmete eest, rahastas neid ja vajadusel kindlustas neid elamispinnaga. Samas allumatuse või korralduste täitmata jätmise korral karistati ühenduse liikmeid füüsiliselt, kusjuures karistamist taluti vastupanu osutamata," märkis Verte.