Eesti uudised

FOTOD | Meilivahetus tõestab, et PPA-le antud ülesannete seas oli personalikulude kärpimine (110)

Hindrek Pärg, 17. august 2019, 17:09
Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna.Foto: Teet Malsroos
Õhtulehele edastatud kuvatõmmised meilivahetusest tõestavad, et ühe ülesandena anti PPA-le personalikulusid kärpida. 

Laupäevases Postimehes ilmus artikkel, milles väidetakse, et siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli lisas väljaandele edastatud juunikuus toimunud koosoleku protokolli märke, et allasutused ei tohi kärbete käigus töötajaid koondaid. Ometi ilmnes, et sellist otsust koosolekul vastu ei võetud ning ministeerium asus laupäeva hommikul kaitsele. 

Samal teemal

Teatavasti andis just politsei- ja piirivalveameti siseveebi postitatud tekst, mis rääkis eelarvete kärpe tõttu järgmisel aastal 150 inimese koondamisest, tõuke PPA peadirektor Elmar Vaheri tagandamiskatsele. Siseminister Mart Helme väitel oli jutt politseinike koondamisest viimane piisk karikas, sest mingeid koondamisi ei pidavat tulema. "Ta pidi leidma võimalikke kärpekohti ja tulema nendega ministeeriumisse, kus need vaadatakse üle koos teiste haldusalasse kuuluvate asutustega," ütles Helme Delfile

Reedel sõnas aga Vaher, et siseveebi postitatud tekst oli siseministeeriumi juhistega kooskõlas. "Kõik sõnumid, mida mina peadirektorina ütlesin asutuse siseveebis ja hiljem meediale, on kooskõlastatud siseministeeriumiga. Kärpeülesande andis siseministeerium 27. mail, kus on selgelt öeldud, et tuleb üle vaadata tööjõu- ja majanduskulud. Juuni keskel täpsustati summat ja saime teada ka sisu, et kärbe peab olema realiseeritav moel, et raha ei ole PPA eelarves 1. jaanuaril 2020," vastas PPA peadirektor. 

Vaheri juttu kinnitavad ka meilivahetused. 

17. mail saatis kantsler Lauri Lugna kirja, milles ei maini kordagi, et personali kärpida ei tohi. Küll aga toob ta välja, et palku ei tohi vähendada, aga see aspekt ei mängi Elmar Vaheri tagandamiskatses mingisugust rolli, sest jutt on käinud ainult personali vähendamise ümber. (Klõpsake pildil)

17. mai Lauri Lugna kiri.Foto: Ekraanitõmmis

27. mai hilisõhtul saadab Lugna järgmise kirja, mis annab täpsema ülevaate neljast valdkonnast, milles tuleb kulusid vähendada. Üks nendest on tööjõu- ja majanduskulud. milles väidab, et personalikulud on üks neljast valdkonnast, kus tuleb kärpeid teha. Samal ajal tasub meelde 17. mai kirja, kus toodi välja, et palku vähendada ei tohi. (Klõpsake pildil)

27. mai Lauri Lugna kiriFoto: Ekraanitõmmis

Sellel järgnes juba nädal hiljem kohtumine, kus lepiti kantslerite ja ametnike vahel kokku PPA järgmise kahe aasta eelarvekärped summades - 2020. aastal peab politsei- ja piirivalveamet vähendama eelarvet kuue miljoni, 2021. aastal 8,2 miljoni jagu. 

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna kinnitab, et jutt asekantsler Piret Lilleväli vassimisest ei vasta tõele ning usaldab teda täielikult. Lugna kinnitab ühtlasi, et andis ministeeriumi valitsemisala juhtidele suunised võimalike kokkuhoiukohtade leidmiseks 17. mail.

„Tänases Postimehes avaldatud artiklist jääb mulje nagu oleks ministeerium jaganud valitsemisala juhtidele kokkuhoidu puudutavate põhimõtete, sh personaliga seotu kohta suuniseid alles juulis. Tegelikkuses saatsin 17. mail meie valitsemisala juhtidele kirja, kus selgitasin kokkuhoiu vajadusi ja ka põhimõtteid, millest lähtuda. Muu hulgas kirjutasin, et ettepanek ei tohi sisaldada töötajate põhipalkade vähendamist ja et ettepanek võib sisaldada struktuuri ja teenuste reorganiseerimisi, vähemoluliste teenuste mahu vähendamist, varade elukaare pikendamist jms. See kiri sai saadetud edasi ka Postimehele,“ selgitab Lugna.

Siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli ütleb, et tegemist on kahetsusväärse kommunikatsioonihäirega. „Edastasime siseministeeriumi poolt ajakirjanikule info viisil, et minu lisatud kokkuvõtte ja protokollist tehtud väljavõte ei olnud selgelt eristatud. Rääkisime eile ajakirjanik Holger Roonemaaga, kuid kahjuks ei osanud ma tajuda ja õigesti seletada seda aspekti, kuidas talle see vastus paistis,“ täpsustas Lilleväli.

Vastupidiselt Postimehe väitele, ei andnud siseministeerium välja 5. juunil toimunud töökoosoleku protokolli, vaid esitas info koosoleku arutelu kohta.

„Meil on igal nädalal haldusala juhtide koosolekud ning samuti on pidevalt üleval personali teemad. Arutleme me pidevalt selle üle, et siseturvalisuse töötajaid tuleb hoida, sest neid on niigi vähe. Ka praegu on kõik ametid pannud lauale väga mõistlikud ja personali maksimaalselt säästvad ettepanekud. Seda on teinud ka Politsei- ja Piirivalveamet,“ ütles kantsler Lugna.

Leheloost jääb justkui mulje nagu oleks siseministeeriumi asekantsler täiendanud varasema koosoleku protokolli. „Kinnitan, et ma ei ole protokolli täiendanud, vaid – kuna protokolli otsus oli lakooniline – soovisin ajakirjanikule edasi anda meiepoolse info, mida me nii sel kui ka paljudel teistel koosolekutel oleme läbivalt arutanud – inimesed on siseturvalisuse valdkonnas prioriteet,“ ütles asekantsler.

Seejuures tunnistab siseministeerium, et Postimehele saadetud e-kirjas on märgitud sõna “otsus” valesse kohta ehk aruteluteemade ette. Rõhutame, et tegemist polnud protokolliga, vaid e-kirjaga saadetud selgitustega. Kirja edasisel lugemisel on välja toodud, millistes printsiipides on haldusala juhid läbivalt kokku leppinud ning seejuures on eraldi välja toodud protokolli otsus. Ainuke osa, mis on protokollist sõna-sõnalt välja võetud, on ühelauseline otsus ning sellele järgnenud tabel. Seega ei ole Piret Lilleväli ega keegi teine protokolli täiendanud. 5. juuni koosoleku protokolli ainuke otsus oli: „Asutustel esitada 2020.- 2023.a kulude kokkuhoiuvõimalused vähemalt kahes alternatiivses versioonis hiljemalt 15.augustiks vastavalt“ ning sellele järgnenud arvuline tabel.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee