Maailm

Täiendatud kell 17.10

OHTLIK OLUKORD: tänasest muutus kehtetuks keskmaa-tuumajõudude piiramise leping (41)

Toimetas Aadu Hiietamm, 2. august 2019 17:10
USA president Donald Trump pidas INF lepingut surnuks juba mõnda aega. 1. veebruaril alustas Washington 180 päeva kestnud leppest lahkumise protsessi, mis lõppes täna. Foto: EPA/Scanpix
Täna jõustus Ameerika Ühendriikide otsus loobuda keskmaa-tuumajõudude (INF – Intermediate-Range Nuclear Forces) piiramise lepingust. Põhja-Atlandi Nõukogu esines sel puhul järgmise avaldusega: 

"Venemaa rikub praegu endiselt keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingut, kuigi USA ja liitlased on aastaid tegutsenud lepingust tulenevate kohustuste täitmise nimel, kaasa arvatud pool aastat tagasi antud viimane võimalus. Seetõttu jõustub nüüd Ameerika Ühendriikide otsus lepingust loobuda, mida NATO liitlased täielikult toetavad.

Samal teemal

Vastutus lepingu kadumise eest lasub täielikult Venemaal. Peame kahetsusväärseks, et Venemaa ei ole ilmutanud mingit soovi hakata uuesti täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ega selle nimel ühtegi sammu astunud. Olukord, kus Ameerika Ühendriigid täidavad lepingut täieulatuslikult ja Venemaa seda ei tee, ei ole jätkusuutlik.

NATO reageerib tasakaalukalt ja vastutustundlikult märkimisväärsele ohule, mida kujutavad endast liitlaste julgeolekule Venemaa raketid 9M729. Oleme leppinud kokku tasakaalukas ja koordineeritud kaitsemeetmete paketis, et kindlustada NATO heidutuse ja kaitsepoliitika jätkuv usaldusväärsus ja tõhusus.

Liitlaste kindel soov on tõhusa rahvusvahelise relvastuskontrolli, desarmeerimise ja relvade leviku tõkestamise säilimine. Seetõttu jätkame, toetame ja tõhustame Euro-Atlandi julgeoleku olulise osana relvastuskontrolli, desarmeerimist ning relvade leviku tõkestamist, võttes arvesse üldist julgeolekuolukorda. Ühtlasi soovib NATO konstruktiivset suhet Venemaaga, kui Venemaa tegevus seda võimaldab."

Tekkinud olukorda kommenteeris ka Eesti välisminister Urmas Reinsalu:
„Täna jõustub Ameerika Ühendriikide otsus keskmaa-tuumajõudude piiramise (INF – Intermediate-Range Nuclear Forces) lepingust välja astuda vastuseks Venemaa poolsele lepingu rikkumisele ning soovimatusele lepingu täitmise juurde naasta.

Venemaa on INF leppega keelatud relvasüsteeme arendanud, testinud ja kasutusele võtnud, USA otsus lahkuda lepingust vastusena Venemaa pikaajalisele lepingu rikkumisele on põhjendatud ja õigustatud. Venemaa jättis kasutamata pakutud võimaluse naasta lepingu täitmise juurde möödunud kuue kuu jooksul ja pole üles näidanud tahet lõpetada lepingu rikkumine tulevikus.

Rahvusvahelise julgeoleku ja relvastuskontrolli küsimustes on kohustustest kinnipidamine eriti tähtis. Leping ei täida oma eesmärki, kui üks osapool keeldub seda täitmast, vaid kahjustab seda poolt, kes endale võetud kohustusi ühepoolselt täidab, vastastikuse usalduse ja julgeoleku tugevdamise asemel. Venemaa keskmaaraketid on tõsiseks ohuks Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule. NATO on hinnanud olukorda ning võtab kasutusele meetmeid tasakaalustamaks Venemaa keskmaarakettidest tulenevat mõju NATO kaitsevõimele.”

INF lepingu sõlmisid 1987. aastal tollane Nõukogude Liit ja USA.  Leping  keelas maal baseeruvate 500-5500kilomeetrise tegevusraadiusega tiib- ja ballistiliste rakettide, samuti nende stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise, katsetamise ja paigutamise.

Samal teemal

03.01.2019
Samm sõjale lähemale? USA ja Venemaa tegid lõpu raketileppele
02.01.2019
Venemaa hülgas Ühendriikide eeskujul rahvusvahelise tuumaleppe
01.01.2019
USA plaanib lahkuda külma sõja aegsest tuumaleppest