Kert KingoFoto: Tiit Tamme
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 23. juuli 2019 12:06
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo moodustas küberturvalisuse töörühma, mis hakkab koos käima vähemalt neli korda aastas ning jälgima küberturvalisuse strateegia elluviimist. Tegu on juba mitmenda Kingo poolt lühikese aja jooksul loodud töörühmaga.

„Moodustan küberturvalisuse strateegia koordinatsiooni töörühma (edaspidi töörühm), mille ülesandeks on seirata ja koordineerida küberturvalisuse strateegias kokkulepitud eesmärkide elluviimist ning valmistada selle põhjal ette aruanne küberjulgeoleku nõukogule,” ütleb Kingo oma eilses käskkirjas.

Töörühma kuuluvad esindajad riigikantseleist ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, justiitsministeeriumist, haridus- ja teadusministeeriumist, kaitseministeeriumist, siseministeeriumist ja välisministeeriumist.

Töörühma tööd hakkab juhtima riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk, kes vastutab ka koosolekute kokku kutsumise eest.

Küberturvalisuse strateegias on seatud eesmärgiks hoida ja kujundada Eesti jätkusuutlikku digitaalset ühiskonda, millel on tugev tehnoloogiline vastupanuvõime ja valmisolek kriisidega toimetulekuks, edendada küberturbe sektori ettevõtlust ning teadus- ja arendustegevust, tagada valdkonna spetsialistide järelkasv ning olla riigina arvestatav partner rahvusvahelisel areenil.

Küberturvalisuse strateegia 2019-2022 kinnitas Vabariigi Valitsus 2018. aasta novembris ja tegemist on kolmanda küberjulgeoleku ja -turvalisuse valdkonna strateegiadokumendiga, mis määratleb valdkonna pikaajalisema visiooni, selle saavutamiseks vajalikud eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad, rollid ja ülesanded. Strateegia elluviimist ja loodud töörühma juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.