Juhtkiri

Juhtkiri | Kes hooliks hooldekodu asukatest? (73)

ohtuleht.ee, 21. juuli 2019 17:44
Foto: Teet Malsroos
Mis piirist alates on igapäevased kannatused vanaduse, haiguse ja liikumatusega kaasnev paratamatus või tegevusetusest tulenev piinamine, tuleb küsida Õhtulehes ilmunud loo valguses, kus Liia kirjeldab oma venna Elmari elu viimaseid aastaid Keila hooldekodus. Kuumalaine ajal abitute vanurite jätmine tundideks oma läbihigistatud riietesse, ammu vahetamist ootavatesse mähkmetesse ja janu kätte on niigi ebainimlik, ent mõjub seda räigemalt, et need inimesed on seal saamas hooldusteenust, mille eest nende lähedased maksavad iga kuu sadu eurosid.

Kuidas lähevad lahku lähedaste ootused selle teenuse kvaliteedile ja mida kogeb tavaline hooldekodu elanik, on juba vana teema. Konflikt on sinna mõnes mõttes sisse programmeeritud: oma lähedastele tahetakse ikka vaid parimat, ent järsk nõudluse kasv eakate hooldusteenuste järele on tinginud olukorra, kus järjekorrad hooldekodudesse on pikad ning hooldajate leidmine on üha teravam probleem – valikut eriti pole. Paraku pole meil mingit põhjust uskuda, et asi oleks lähedaste liigses nõudlikkuses, kui õiguskantslergi on järjepanu kirjeldanud õõvastavaid ja hoolealustele otseselt ohtlikke olukordi hooldekodudes Eesti eri paigus: varem oleme kirjutanud voodi külge seotud eakatest, kartserisse lukustatud dementsetest, ravimite sundsöötmisest, lamatistest jne. Ka Keila hooldekodu on ületanud uudisekünnise juhtumiga, kus töötajad väidetavalt vägivallatsesid joomingu käigus selle asutuse elanike kallal – samal aastal tõdes õiguskantsler, et kord on seal tõepoolest käest ära.

See, et me räägime veel viis aastat hiljem sarnastest muredest, kõneleb hoolimatusest. Ühelt poolt on ikka veel alamakstud hooldajatel vähe motivatsiooni teha oma tööd võimalikult hästi (samas kohatasu aina kerkib), teisalt paistab ka riigil olevat olnud vähe huvi selle vastu, kui hästi ja kas üldse täidavad need asutused neile tehtud ettekirjutusi. Ka korraks üleriigiliseks jutuaineks saanud hooldekodu kohamaksumuse teema kadus ju niipea, kui lõppesid valimised.