Rahvastikuminister Riina SolmanFoto: Robin Roots
Eesti uudised
19. juuli 2019 12:44

Rahvastikuminister Solman: õpetame lastele lugemist ja arvutamist, aga mitte seda, kuidas olla peresuhetes õnnelik (23)

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse ja MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhtidega, et arutada perevägivalda ja lastekaitset puudutavaid küsimusi. Solman tunnustas tugikeskuste tööd ja juulist käivitunud kodanikualgatusena ellu kutsutud kampaaniat #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida.

„Sellised algatused, nagu kampaania #meieajakangelane, näitavad, et Eestis on hoolivad inimesed, et meil on hooliv kodanikuühiskond. Loodan, et tänu sellele kampaaniale leiab nii mõnigi perevägivalla all kannatav inimene endas jõudu abi küsida ja pöörduda  ohvriabi tasuta kriisitelefonile 116 006. On väga oluline, et perevägivalla all kannataja julgeks teha selle esimese sammu ja küsida abi,“ ütles rahvastikuminister.

Arutelu käigus rõhutati, et perevägivalla ennetamiseks ja takistamiseks on oluline, et peresid ja lapsi puudutavate probleemide lahendamisega kokku puutuvad riigi, omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajad oskavad perevägivalda ära tunda, et tegutseda perede ja laste jaoks parimal viisil. Tugikeskuste esindajate sõnul on nad valmis kõigile osapooltele pakkuma abi ja koolitusi perevägivalla juhtumite käsitlemiseks. „Oleme vaid telefonikõne kaugusel. Meil on olemas vastavad teadmised ja kogemused ning pakume soovijatele ka tasuta koolitusprogrammi,“ ütlesid MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan ja MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhatuse liige Margo Orupõld. Solmani sõnul õpetatakse selliseid teadmisi praegu erinevate spetsialistide täiendõppes, kuid on oluline viia see temaatika ka baasõppesse.

Tugikeskuste esindajad tõid ka välja, et noored peaksid saama juba lasteaiast ja koolist teadmised, kuidas olla õnnelikus lähisuhtes vägivalda kasutamata. „Me õpetame lastele küll lugemist ja arvutamist, aga palju vähem seda, kuidas oma peresuhetes õnnelik olla,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman ja rõhutas, et see olukord vajab muutmist.

Kust saada abi?

Kui oled naine, kes on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda, võid abi saamiseks helistada ööpäevaringsele abitelefonile 116006. Tugitelefonile võivad nõu küsimiseks helistada ka vägivalla ohvrite lähedased või nendega kokku puutuvad spetsialistid.