Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta kutseõppeasutuse seadust.Foto: Teet Malsroos
Toimetas Marvel Riik 17. juuli 2019 11:55
Kui seni said gümnaasiumid ja ülikoolid laisad-lohakad õpilased juhtkonna otsusega õppeasutusest välja arvata, siis kutsekoolidel sellist võimalust polnud – vähemalt seaduse silmis. Õiguskantsleri kriitika tulemusel plaanib haridusministeerium seadust esimesel võimalusel muuta.

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas kevadel haridusministrile, et nii põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kui ka kõrgharidusseadus sätestavad kindlad tingimused, mille järgi saab õppureid kooli eestvõttel nimekirjast kustutada. Kutseõppeasutuse seaduses selliseid sätteid ei ole.

„„Kutseõppeasutuse seadus näeb ette, et õpilane arvatakse koolist välja pärast seda, kui ta on õpingud lõpetanud. Muid koolist väljaarvamise aluseid seadus ei sätesta,“ teatas õiguskantsler kirjas haridus- ja teadusministrile.

Nüüd on aga minister Mailis Reps saatnud õiguskantslerile kirja, milles tunnistatakse, et kutseõppeasutuse seadusesse plaanitakse muudatusi, mis puudutab õpilaste koolist väljaarvamist. „Teeme seda esimesel võimalusel,“ kirjutab minister.

Seadust täiendatakse õiguskantsleri ettepanekul põhikooli- ja gümnaasiumi- ning kõrgharidusseaduse sätetega. Nende järgi võib õpilase kutsekoolist välja arvata, kui ta on oluliselt rikkunud õppekorralduse tingimusi ja korda ning ohustab oma käitumisega teisi.