Eesti uudised

Mart Helme: avalik huvi pole piisav VEB Fondi dokumentide avalikustamiseks (245)

Toimetas Hindrek Pärg, 15. juuli 2019 17:41
Foto: Robin Roots
Siseminister Mart Helme vastas õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu päringule, et kuigi ta ministrina pooldab VEB Fondi puudutavate dokumentide avalikustamist, tuleb arvestada nendes sisalduvate ametnike ja ütlusi andnud isikute huvi enda identiteeti mitte avalikustada. 

"Antud küsimuse puhul on aga oluline mõista, et üksnes avalik huvi teabe avalikustamiseks ei ole piisav," seisab Helme saadetud kirjas. Ta lisab, et seadusest tulenevalt otsustab salastatuse ennetetähtaegse kustutamise kapo peadirektor. "Eelnimetatud sätte kohaselt on lubatud riigisaladuse salastatus kustutada enne salastamistähtaja möödumist üksnes ulatuses, mis ei sea ohtu teabes nimetatud või teabe kogumisel osalenud isikute julgeolekut," kirjutab siseminister. 

"Kui teabes nimetatud ja teabe kogumisel osalenud isikute julgeolekut puudutavat ohtu saab objektiivselt hinnata teabe valdaja ehk Kaitsepolitseiamet, siis on ilmselge, et teabe avalikustamine mõjutab üheselt ka teabe kogumisel osalenud isikute õiguspärast huvi enda isikut mitte avalikustada," seisab Helme vastuses.

"Püüdes vältida erinevate õigus- ja kohtuvaidlusi (isikuandmete kaitse jne.) ning võimalike riigi vastu esitatavate kahjunõuete esitamist ja nende võimalikku eskaleerumist, palume õiguskomisjoni seisukohta, missugused on need õiguslikud võimalused, mis välistavad eelnimetatud kohtuvaidluste tekke ning missugune on õiguskomisjoni hinnangul see õiguslik argumentatsioon, millele tuginedes saame asuda seisukohale, et teabes nimetatud ja teabe kogumisel osalenud isikute avalikustamise avalik huvi kaalub üles nendes nimetatud isikute ja nende poolt antud ütluste sh allikate õiguspärast huvi enda isikut mitte avalikustada," kirjutab siseminister. 

Samal teemal

24.06.2019
Matti Maasikas pärast Mart Helme uut lahmimist: üha keerulisem on rääkida, et meie poliitika pole muutunud