Foto: Julia Vakina
ohtuleht.ee 10. juuli 2019 16:25
Kui lühikese ajaga on pealinna tänavatele jõudnud 400 elektrilist renditõukeratast ning 100 on kohe lisandumas, siis ei pea olema selgeltnägija, ennustamaks, et suurenenud sõiduvahendite hulk toob kaasa ka rohkem õnnetusi. Õieti oleme olnud õnnega koos, et seni on kuulda olnud vaid ühest tõsisemast õnnetusest, ja ehk olnuks seegi välditav, kui tõukeratta juht pidanuks kinni turvalise liikumise kuldreeglist: igasuguse sõiduvahendi kasutaja peab olema kaine.

Iseküsimus on, kas ja kuidas peaks elektriliste tõukerataste, rulade jms kasutusnõuded kajastuma liiklusseaduses. Kuigi praegu tõlgendatakse neid kui jalakäijate abivahendeid, võime elektriliste sõiduvahendite populaarsuse tõustes leida end samast olukorrast nagu Pariis, kus jalakäijate turvalisuse tagamiseks on nende vahendite kõnniteel kasutamine tulnud hoopis keelata. Nähtavasti on seal tavaloogika, et kõige olulisem on arvestada aeglasemalt liikuva jalakäijaga, pidanud teed andma elektriliste vahendite kasutajate õigusele sõita igal ajal maksimaalselt lubatud kiirusega. Tallinnas on see muide 20 km/h, ent loodetakse sarnaselt Pärnule tõsta 25 km/h peale – et selliste piirangute kehtestamine on sündinud omavalitsuste ja eraettevõtete koostöös, on iseenesest tunnustamist väärt, ent sedasorti kokkulepetest võib piisata vaid seni kaua, kuni elektrilisi tõukerattaid pole veel piisavalt palju, et nendega liikumine segaks jalakäijat.

Jälgides arenguid teistes linnades, ongi jõutud järeldusele, et turvalisim lahendus on püüelda elektritõukerataste jalakäijatest eraldamise poole. Näiteks Tallinna oludes tähendaks see aga olulist mõtteviisi muudatust linnaplaneerimises: sõiduteele neid pigem ei sokuta (vaadakem vaid jalgratturite ebamugavat liikumist autode vahel), jalgrattateid on meil aga ilmselgelt liiga vähe. Seda murelikumaks peaks meid tegema tuntav kaugenemine jalakäijasõbraliku linna visioonist pealinna autostumise kasuks, mida seostatakse Mihhail Kõlvarti jõudmisega linnapea ametisse.