Rahandusminister Martin Helme.Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Marvel Riik 9. juuli 2019 20:32
Rahandusminister Martin Helme on pöördunud Eesti panga poole, et saada aimu, kuivõrd oli pank kursis, et Eesti krediidiasutustes võidi aastatel 2007–2015 tegeleda rahapesuga. Pank andis ministrile vastuseid nii, kuidas oskas, kuid ühtlasi tuletas meelde, et rahapesuvastasel võitlusel hoiab kätt pulsil ikkagi finantsinspektsioon: „Eesti Pank ei tegele konkreetselt rahapesu tõkestamisega.“

Näiteks tahtis minister teada: kas Eesti pank oli teadlik Venemaa keskpanga hoiatustest aastatel 2006 ja 2009? Eesti pank eeldas, et küsimuse all mõeldakse Venemaa keskpanga hoiatusi selle kohta, et Eesti finantssüsteemi kasutatakse Venemaalt pärit musta raha pesemiseks.

„Eesti Panga arhiivides pole selliste hoiatuste kohta infot,“ vastas Eesti panga president Madis Müller. „Erinevalt Eesti Pangast tegeleb Venemaa keskpank ka krediidiasutuste järelevalvega, mistõttu on Eestis Venemaa keskpanga partneriks selles valdkonnas finantsinspektsioon. Finantsinspektsiooni ja Venemaa Keskpanga 2008. aastal sõlmitud koostöökokkuleppes sisaldub punkt selle kohta, et rahapesuvastases võitluses vahetavad nad omavahel infot.“

Veel huvitas ministrit paberraha, 500eurosed kupüürid, mida käideldi pankades suuremahuliselt. „Tekitas see küsimusi, et põhjuseid otsida?“ uuris Helme. Panga selgituste järgi märgati suurenenud huvi 500euroste vastu 2011. aastal.

„Teavitasime sellest nii finantsinspektsiooni kui ka rahapesu andmebürood,“ vastas Müller. „2011. aastal väljastas Eesti pank krediidiasutustele 500euroseid pangatähti 1 107 100 tükki summas 553,55 miljonit eurot ning krediidiasutused tagastasid Eesti panka 500euroseid pangatähti 290 700 tükki summas 145,35 miljonit eurot. 2012. aasta alguses 500euroste väljastamise mahud normaliseerusid ja püsisid järgnevatel aastatel stabiilsena.“

Minister jätkas 500euroste kupüüridega: palju Eesti pank neid 2007–2015 sisse ostis ja millistele pankadele neid enim müüs? Alates 2011. aastast, kui euro Eestis ametliku valuutana käibele tuli, on Eesti pank 500euroseid kupüüre tellinud kuuel korral, kokku 4,84 miljonit tükki kogusummas 2,42 miljardit eurot.

„2015. aasta lõpus oli 500euroste kupüüride jääk Eesti pangas 1,64 miljonit tükki ehk 819 miljonit eurot. 2011.–2015. aastal väljastas Eesti pank kõige rohkem 500euroseid kupüüre Swedbank ASile kui Eesti suurimale ja sellest tulenevalt ka ajalooliselt suurima sularahakäibega krediidiasutusele,“ selgitas Müller.