Maasikad.Foto: REUTERS/Carl Recine
Marvel Riik 5. juuli 2019 10:27
Põllumajandusamet on alustanud järelevalvemenetlusega, et selgitada välja kõik Sepakõrtsi talus kasutatud taimekaitsevahendite jäägid. See tähendab umbes 380 toimeaine tuvastamist.

Tallinna Keskturult ostetud Eesti maasikate seest leiti dimetoaati ja ometoaati, millega peletatakse eemale putukaid ning mis võivad suurtes kogustes kahjustada inimese tervist.

„Dimetoaat laguneb taimedes väga kiiresti. Seda sisaldavaid taimekaitsevahendeid ei ole lubatud Eestis maasikal kasutada, sest loa valdaja (taimekaitsefirma) ei ole maasikal kasutamist taotlenud,“ rääkis põllumajandusameti kommunikatsiooninõunik Annika Kubja.

„Kõikide taimekaitsevahendite puhul kehtib reegel, et toimeainet ja seda sisaldavat taimekaitsevahendit lubatakse kultuuril kasutada vaid sellisel juhul, kui on viidud läbi piisaval arvul jääkide katseid. Antud juhul ei ole maasikaga neid katseid tehtud ning ei ole teada, kuidas dimetoaat maasikas laguneb ehk milliseid laguprodukte ja kui palju võiks tekkida. Järelikult ei ole võimalik tagada ka tarbijate ohutust.“

Kubja sõnul leidub teisigi põhjuseid, miks toimeaine ei ole mingil konkreetsel kultuuril lubatud: esineb oht käitlejale või kõrvalistele isikutele, loomadele või keskkonnale jne.