Maasikad.Foto: Alar Truu
Marvel Riik 4. juuli 2019 15:19
Maaeluministeeriumi sõnul on veterinaar- ja toiduamet (VTA) lõpetanud menetluse Maalehes kirjutatud maasikakasvatajast, kes müüs mürgiseid marju. „Maasikate müüki ei keelustatud,“ kommenteeris ministeeriumi pressiesindaja Indrek Hirs otsust. Menetlus on pooleli veel aga põllumajandusametil. „Kui selle käigus selguvad uued asjaolud, siis võib ka VTA alustada uut menetlust.“

Veterinaar- ja Toiduamet viis läbi menetluse, mille käigus võeti Sepakõrtsi talu maasikatest järelevalveproov ning teostati ka kohapealne kontroll, kus rikkumisi ei tuvastatud, mistõttu maasikate müüki ei keelustatud.

Hirsi sõnul teeb maaeluministeerium kõik, mis võimalik, et toidu ohutus oleks tagatud. „Eesti toiduohutuse süsteem on osa Euroopa Liidu omast, seda loetakse üheks kõige kõrgemal tasemel tarbijatele ohutut toitu tagavaks süsteemiks maailmas,“ ütles ta. „Toiduohutuse süsteemi üheks oluliseks põhimõtteks on, et toiduohutuse, sealhulgas taimekaitsevahendite, õige kasutamise eest vastutab toidu käitleja. Järelevalveasutused teevad kontrolle riskipõhiselt. Selline riskipõhine kontroll eeldab head koostööd erinevate asutuste vahel. Kui hästi see toimib, selgitab välja maaeluministri algatatud siseaudit. Kui ametkondade töös peaks tõesti ilmnema puudujääke, võetakse kindlasti tarvitusele meetmed nende likvideerimiseks.“

Praegu on nii, et esmase kontrolli toidu üle teeb Põllumajandusamet. VTA tegutseb pisteliselt ning reageerib vihjete ja kaebustele. Maaeluministeerium ei kahtle asutuste pädevuses. „Järelevalveasutusi on erinevate toiduohutuse valdkondade osas rahvusvaheliselt auditeeritud viimase 10 aasta jooksul 33 korral, sealjuures taimekaitsevahenditega seoses. Nende auditite põhjal võib öelda, et toiduohutuse kontrolli üldine korraldus on Eestis hea ning kui on probleeme tuvastatud, siis meetmed nende kõrvaldamiseks on olnud piisavad,“ selgitas Hirs.

Kui olukord on hea, kuidas siis lõpptarbijani ikkagi jõuavad mürgised marjad? „Toiduohutuse süsteemi üheks oluliseks põhimõtteks on, et toiduohutuse, sh taimekaitsevahendite, õige kasutamise eest vastutab toidu käitleja. Järelevalveasutused teevad kontrolle riskipõhiselt. Selline riskipõhine kontroll eeldab head koostööd erinevate asutuste vahel,“ rääkis ministeeriumi pressiesindaja. „Kui hästi see toimib, selgitab välja maaeluministri algatatud siseaudit. Kui ametkondade töös peaks tõesti ilmnema puudujääke, võetakse kindlasti tarvitusele meetmed nende likvideerimiseks.“