VISS 2019Foto: Anneli Raud
Ohtuleht.ee 28. juuni 2019 16:42
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldab juba 30. korda kauneima piimalehma valimise konkursi VISS. Tänavusele võistlusele registreerus 88 lehma 20-st erinevast ettevõttest ja talust. Kohtunik hindas osalejate tüübi, udara, jalgade omadusi ja loomade esitlust. Vähem mängib rolli lehma piimaand.

VISS 2019 tiiteli võitnud Põlva Agro OÜ perenaisele tõi see pisarad silma. Auhinnaks sai kaunitar 800 liitrit pulli spermat.

Foto: VISS 2019 (Anneli Raud)

Konkurssi hindas Taani kohtunik Morten Hollensen. Alates 1993.aastast on VISSI konkursse hinnanud väliskohtunikud, kelle ekspertarvamus on professionaalne ja erapooletu. Võistlusklasse on kolm: esmaspoeginud, noored ja täiskasvanud lehmad. Eraldi valitakse kauneim eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehm.

Taolised lehmade iludusvõistlused on populaarsed kogu maailmas, korraldatakse nii Euroopa meistrivõistlusi kui ka USA-s maailma piimanduskonkurssi.

Parimaid lehmi ja loomaesitlejaid premeerivad paljud loomakasvatusega seotud ettevõtted.

Eestis kasvatatakse kolme piimatõugu, arvukaim on holsteini tõug (80%), eesti punast tõugu on 19,5% ja 0,5% kohalikku eesti maakarja. Eesti lehmade piimaand on Euroopa Liidus Taani järel 2. kohal.