Lasteaia kohatasude suurus on omavalitsuste ainupädevuses.Foto: Priit Simson / Ekspress Meedia
Toimetas Madleen Vapper 26. juuni 2019 12:19
Rahandusministeeriumi finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Mari Kalma analüüsis, kui suured on omavalitsustes lasteaia kohatasud ja missuguseid soodustusi ning vabastusi praktiseeritakse.

Rahandusministeeriumi andmetel tasuvad ühelapselised pered kohatasu eest keskmiselt 32 eurot kuus. Kahelapselise pere jaoks on keskmine kuutasu 54 eurot ja kolmelapselise pere jaoks vaid 2 eurot kallim ehk 56 eurot kuus. Enamustes omavalitsustes kolmanda lapse puhul lasteaia kohatasu ei tõuse. Kõrge kohatasu on enamasti tulukates omavalitsustes ning just mitmelasteliste perede jaoks.

Elanike sissetuleku kasvades tõuseb ka kohatasu osakaal inimese keskmises sissetulekus. Omavalitsustes, mis ei kuulu oma elanike sissetulekute poolest 20% vähimjõukamate või 10% jõukaimate hulka, ei ole võimalik tuvastada väga lihtsat seost keskmise sissetuleku ja kohatasu vahel, kui peres on 1-2 lasteaialast. Omavalitsustes, kus aga elanikel on keskmiselt kõrgem sissetulek, maksavad inimesed 1-2 lasteaialapse puhul keskmiselt suurema osa sissetulekust lasteaiakoha kulude katteks.

Vähemkindlustatud perede puhul arvestavad 68 protsenti omavalitsustest (53 omavalitsust) perede majanduslikku olukorda. Need omavalitsused on vähemkindlustatud peredele lasteaiakulusid vähendanud või loonud eraldi soodustuse/toetuse.

28 protsenti omavalitsustest (22 omavalitsust) arvestavad vähemkindlustatud perede puhul teatud määral majanduslikku olukorda. Nendes omavalitsustes puudub toetus vähekindlustatutele ning tasu osakaal omavalitsuse elanike sissetulekust on alla Eesti keskmise. Soodustuse puudumine ei tähenda ilmtingimata, et seal abivajavad pered abita jäävad, vaid et sealne toetuste süsteem ei ole niivõrd läbipaistev ja inimeste jaoks üheselt arusaadav.

Kolm omavalitsust ei arvesta perede majandusliku olukorraga üldse. Sellistes omavalitsustes puudub vähekindlustatute soodustus, kohatasu osakaal sissetulekust ületab Eesti keskmist ning teise lasteaialapsega peredele tasu ei vähendata. Kuigi kahes omavalitsuses on kehtestatud soodustus alates kolmandast lasteaialapsest, on sellise soodustuse rakendamise tõenäosus väike.

Viimased kolm omavalitsust on soodustuste puudumist põhjendanud järgnevalt: abivajavatele peredele on toetust makstud üldise sotsiaaltoetuste korra alusel, kohatasu ei peetud kõrgeks (tasu erines lasteaiati mitmekordselt, analüüsis arvestatud kalleim tasu kehtis ühes lasteaias), kahelapseliste perede ja kohatasu soodustuse kehtestamiseks puudub vajadus ning pakutakse juba toiduraha soodustust.

Analüüsi tulemusel võib väita, et umbes 75% omavalitsusi toetavad paljulapselisi peresid kohatasu soodustuste või vabastuste määramisega. Umbes 66% omavalitsusi lähenevad ühel või teisel moel lasteaia kohtade eest tasu võtmisel võimalikult peresõbralikult, arvestades laste arvu peredes ning perede majanduslikku olukorda. Kohatasu suurus on omavalitsuste ainupädevuses ning see tähendabki väga mitmekesiseid lahendusi üle Eesti.