Eesti uudised

Riigikohus: samast soost elukaaslasele elamisloa mitteandmine on põhiseaduse rikkumine (61)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 21. juuni 2019 11:20
Foto: Alar Truu
Riigikohtu üldkogu tunnistas reedese otsusega põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osa välismaalaste seadusest, milles välistatakse tähtajalise elamisloa andmine Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks.

Riigikohtusse jõudnud küsimus välismaalaste seaduse ja põhiseaduse vastavusest võrsus kahest kohtuasjast, milles kaebajad vaidlustasid Politsei- ja Piirivalveameti otsuseid keelduda tähtajalise elamisloa andmisest. Elamisluba taotlesid välismaalased, kes soovisid asuda Eestisse elama enda Eesti kodanikust registreeritud elukaaslase juurde. Ringkonnakohus leidis, et seal on vastuolu, kuna puudub õiguslik alus tähtajalise elamisloa andmiseks sellises olukorras.

Samal teemal

Riigikohtu üldkogu hinnangul oli kohtuasjas küsimuse all see, kas põhiseaduses tagatud perekonnapõhiõigus kaitseb ka samast soost registreeritud elukaaslaste õigust. Eesti põhiseaduses tagatud inimväärikuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete põhjal otsustati, et perekonnapõhiõigus kaitseb ka samast soost inimeste õigust elada Eestis perekonnana.

Põhiseaduse tõlgendamisel arvestas Riigikohus muu hulgas Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) praktikat. EIK on korduvalt leidnud, et samast soost paarid võivad sarnaselt erinevast soost paaridega elada stabiilses ja pühendunud suhtes. Kui tegemist on faktilise partnerlusega, on neil samamoodi õigus perekonnaelu kaitsele.

Kuigi Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasel on võimalus taotleda elamisluba mõnel muul alusel (näiteks töötamiseks), ei taga see inimesele piisavat kindlust, et ta saab Eestis pereelu elada. Nimetatud osas tunnistas Riigikohus välismaalaste seaduse kehtetuks.

Riigikohus selgitas, et välismaalaste seadus tervikuna, samuti selles ettenähtud põhiõiguste piirangud, võimaldavad riigil kontrollida välismaalaste Eestisse saabumist ja siin viibimist. Lubades otsustada selle üle, kas ja millistel tingimustel lubada riiki välismaalasi, võimaldab seadus edendada Eesti riigi põhiseaduslikke eesmärke, sealhulgas riigi sisemise rahu kaitset ning eesti rahvuse säilimist. Nende eesmärkide saavutamisel peab riik aga arvestama inimeste era- ja perekonnaelu kaitsmise vajadusega ning leidma viise, kuidas reguleerida välismaalaste riiki saabumist ja siin viibimist põhiõigusi vähem riivavate seadustega.

Samal teemal

01.07.2019
Riigikohtu esimees: kohtunike peade lennutamist Eestis ma ei karda
22.06.2019
Helir-Valdor Seeder: perekonna mõiste peab iga riik iseseisvalt sisustama
11.06.2019
EESTI VASTUOLU: homoseksuaalsus on vastuvõetamatu, aga kooseluseadus õige
21.05.2019
Riina Solman: kooseluseadus pööras Eesti rahva omavahel tülli